Blok zinciri teknolojisinin devletlere ait altyapı ve servislerde kullanılması uzun süredir konuşuluyor. Yeni bir proje ise blok zinciri üzerine kurulacak bir devlet tasarlıyor.

Devletlerin ihalelerde, nüfus kayıtlarında, seçimlerde hatta öğrenci ders notlarında bile blok zinciri teknolojisini kullanması uzun süredir çeşitli haberler ve girişimler ile gördüğümüz ve üzerinde konuştuğumuz konular. Bu haberler silsilesine bu sefer DayLight isimli bir proje katılıyor. Ancak DayLight diğer projelerden farklı olarak bir devletin ihtiyaç duyduğu tüm temel bileşenleri blok zinciri üzerinde sunmayı hedefliyor.

Projenin tanımına göz attığımızda bir devletin dört temel ana fonksiyonu için çözüm geliştirildiğini görüyoruz, bunlar;

  • Finansal sistemler
  • Kayıt yapısı
  • Akıllı sözleşmeler ve
  • Akıllı yasaların yapılandırılarak işletilmesi olarak tanımlanmış.

Bu tanım üzerinde tartışılabilir bir sunum ancak devletlerin tüm altyapısını yeniden tanımlamak gibi bir iddia bile zaten başlı başına bir tartışma konusu olmaya aday.

Rus girişimciler tarafından geliştirilen projenin şu anda sadece beta programı için başvuru kabul ettiğini de belirtmek lazım.