Yeni bir rapor, Avrupa FinTech şirketlerinin neredeyse tüm pazar sınıflarında gelir artışı beklentileri konusunda emin olduklarını ortaya koyuyor.

FinTech girişimlerinin sayısı finansal krizden bu yana hızla çoğaldı. Yeni teknolojiler ve değişen piyasa koşullarından etkilenen yatırımcı ilgisi ile bu girişimler geçen yıl toplam 1.162 anlaşma ile 19 milyar dolarlık bir yatırım sağladı; 2011’de bu rakamlar 457 anlaşma ile toplam 2 milyar dolarlık seviyesindeydi.

Bir danışmanlık firması olan Roland Berger tarafından hazırlanan “FinTechs in Europe – Challenger and Partner” isimli yeni bir raporda, Avrupa FinTech pazarı 18 Avrupa ülkesinden 248 FinTech üzerinde yapılan bir anket çalışmasıyla değerlendiriliyor. İncelenen FinTech girişimlerinin çoğunluğu ürünlerini ve hizmetlerini B2B için sunarken ayrıca yatırım alanları, varlık yönetimi, P2P ödemeler gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

1480075076357_fintechs-in-eurpe

Ankete katılanlara göre ilgili şirketlerin pazara sunduğu ürünlerin kendi başlarına “endüstride devrim yaratması” mümkün değil öte yandan bu çözümler önemli yenilikçilik alanları açıyor. Ankete katılanların yüzde 95’i geleneksel kurumlara kıyasla dijital yeterliklerini mükemmelin üstün gördüklerini söylerken, yüzde 86’sı geleneksel finansal kurumlarla işbirliği yapmayı hedefliyor. Anket yapılan şirketlerin birçoğu (yüzde 70) kendi başlarına bir platform olmaya çalışmıyor. Bunun yerine değer zincirinin belirli bölümleri için özel çözümler geliştirmeye çalışıyorlar.

Rapor, FinTech girişimlerinin bir dizi temel trend ve sorunla karşı karşıya olduğunu da gösteriyor. Ankete katılanların yüzde 73’ü düzenleyici kurumların önemini hafife alıyor, katılımcıların yüzde 66’sı geleneksel finansal kurumların yerine geçebileceklerine inanmadıklarını belirtirken, yüzde 61’i büyük teknoloji şirketlerine karşı önemli birer rakip haline gelmeyi öngörüyor.

1480323553691_fintech-potential-by-market-segment-and-revenue-growth-expectations

En büyük potansiyele sahip olan FinTech pazar sınıfları açısından, ankete katılanların yüzde 55’i “yatırım ve varlık yönetimi”, yüzde 54’ü “ödemeler” ve yüzde 52’lik kısmı ise “kitlesel fonlama ve kredilendirme” alanlarına öncelik veriyor. En az belirtilen alanlar ise “bilgi / karşılaştırma portalı” (yüzde 13) ve “sigorta” (yüzde 32).

Geçen seneden bu yana, risk sermayesi şirketleri değerlemeler konusunda oldukça kaygılı davranırlarken Avrupalı FinTech şirketlerinin geleceği için gelir potansiyeli daha önemli bir göstergesi olmayı sürdürüyor.

1480323227437_key-success-factors-in-financial-services

Raporda ayrıca katılımcılardan kilit başarı faktörlerini belirlemeleri istendi. Ankete katılanların yüzde 71’i tarafından öne sürülen en önemli faktör “müşterilerin güvenliği” ve ardından yüzde 69 ile “ürünlerin / hizmetlerin şeffaflığı” geliyor. Katılımcıların yüzde 60’ı “genel müşteri anlayışını” üçüncü sıraya koydu.

İlgili rapora buradan ulaşabilirsiniz.