FinTech dünyasının 2017 yılında en çok ihtiyaç duyacağı yetenekler sadece bireylere değil aynı zamanda hizmet ve servisler olarak da karşımıza çıkacak.

Efinancialcareers sitesinde yayınlanan bir makaleye göre sürekli kendini yenileyen FinTech ekosistemi için gelecek yıl çeşitli önemli başlık altında yeni yeteneklere ihtiyaç duyulacak.

Bunların başında makine öğrenmesi alanındaki uzmanlıklar geliyor zira gelecek yıl FinTech şirketleri ve bankalar arasındaki yapay zekaya dayanan çözümler için ciddi bir rekabet söz konusu olacak. Özellikle yatırım danışmanlığı alanında kişiselleştirilmiş çözümler sunmaya odaklanan yeni FinTech şirketleri ile geleneksel bankalar bu alanda insan kaynağına ihtiyaç duyacaklar.

İkinci önemli başlık ise veri analistleri olacak. Özellikle IoT ile yüzlerce farklı kaynaktan toplanan binlerce farklı parametre ile üretilen milyonlarca satır veriyi (big data) anlamlandıracak, ilişkilerini bulacak uzmanlar ve bu uzmanlığın otomatik hale getirilmesi önem kazanacak.

Bir diğer önemli uzmanlık alanı ise teknik yeteneklerin belirli alanlarda yönlendirilmesini sağlayacak özel alanlarda bilgi ve deneyime sahip uzmanları bulmak olacak. Bu uzmanlar geliştirilen yeni teknolojilerin en doğru şekilde kullanılabilmesi için rehber niteliği taşıyacak. Elbette bu uzmanlar kadar bunları bulacak insan kaynağı uzmanları da önem kazanacak.

Sadece finansal teknoloji firmaları değil tüm finans ve bankacılık endüstrisi siber güvenlik uzmanlarına daha çok ihtiyaç duyar hale gelecek. 2016’da bankaların gelirlerinin ortalama cirosunun yüzde 5’i siber güvenlik alanına harcanırken bu rakamın 2017’de yüzde 7 ila 8’e yükselmesi bekleniyor. Bu alandaki yetişmiş insan kaynağı daha önemli hale gelecek.

Blockchain hala keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Gelecek yıl bu alanda önemli teknolojiler blok zincirinin kaderine yön verirken aynı zamanda bunları geliştirecek yazılımcı, yönetecek idareci ve ne olduklarını anlayıp pazarlayacak satış uzmanları gerekecek. Belki de blockchain eğitim açısından gelecek sene en çok yatırım yapılan alan olacak.