Mobil bankacılık teknolojiyle nefes alan milenyum kuşağının gözdesi olabilir. Ancak geleneksel bankacılığın da bu kuşağı yakaladığı alanlar var.

Teknolojiye yatkınlığın, fiziksel dünyadan sanal dünyaya geçişi birebir yaşayan X kuşağının bir kısmında etkili olduğu pek çok araştırmanın ortak sonucu. Ancak adeta neredeyse teknolojinin içinde doğan milenyum kuşağına baktığımızda ise geleneksel kavramının pek de popüler olmadığı görülüyor.

Fiserv tarafından hazırlanan ve The Financial Brand tarafından yayınlanan bir araştırma, bu tabloyu net bir şekilde gösteriyor. Tek cümlelik sonuç: Milenyum kuşağı diğer nesillere oranla mobil bankacılığı neredeyse üç kat fazla kullanıyor.

Araştırma, aynı zamanda kuşaklar arası finansal risk algısını ortaya koyması açısından da değer taşıyor. Örneğin milenyum kuşağındakilerin kredi geri ödeme algıları ile önceki kuşaklarınki farklı. Hatta bu kuşağın ilk yıllarında doğanlarla sonraki yıllarında doğanlar arasında bile farklı bir algı mevcut.

Fiserv tarafından hazırlanan verilere göre yaş ayrımı yapılmadığında banka müşterilerinin internet bankacılığı hizmetlerine son bir ayda ortalama 6 kez giriş yaptığı görülüyor. Bununla birlikte milenyum kuşağı bankacılık hizmetlerini almada mobil uygulama ya da akıllı telefonunun tarayıcısını tercih ediyor. Giriş telefon üzerinden ve kolayca yapıldığı için ortalama aylık giriş sayısı 8.5’a çıkıyor.

Yeni hesap açma başvurularında da mobil bankacılığın ulaştığı değerler dikkat çekiyor. Özellikle sadece mobil uygulama üzerinden bankacılık hizmeti veren kurumların sayısının artmasının etkisinden bahsetmek mümkün. Değerlere baktığımızda ise yeni hesap açılımlarının yüzde 28’i, yeni yatırım hesap başvurularının yüzde 39’u bu kanallar üzerinden gerçekleşiyor.

 

Ancak bu geleneksel bankacılığın ‘öldüğünü’ kanıtlamak için yeterli değil. Araştırma sonuçlarına göre tüketicilerin yüzde 58’i son üç ay içinde bir çek kullandığını belirtiyor. Hatta milenyum kuşağının ATM kullanımı diğer tüm yaş grubundan daha fazla. Elbette nakit kullanımı da tamamen ortadan kalkmış değil.