FinTech’in bir alt alanı olarak kabul edilen Regülasyon Teknolojileri RegTech alanındaki gelişmelere çok sık şahit olmuyoruz. Ancak bu sefer ülkemizde güzel bir adım atıldı ve SPK Lisanslamalarında yetkili SPL sınavları e-LS adı ile dijital ortama taşıdı.

Teknoloji odaklı çalışmalara özen gösteren Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL), lisanslama sınavlarında dijital dönüşüm sürecini başlattı.

Kâğıt ortamındaki sınav sürecinin elektronik ortama taşınmasını sağlayan kurum, yeni sistemin tanıtımı 13 Nisan 2017 tarihinde düzenlediği bir etkinlik ile gerçekleştirdi. Sermaye piyasalarımızın önde gelen kurum ve kuruluşları, dernekler, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, derecelendirme şirketleri, bankaların insan kaynaklarından sorumlu üst düzey yöneticileri ile halka açık şirketlerin yatırımcı ilişkileri yöneticilerinin katıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği çerçevesinde 2012 yılından beri SPL tarafından kâğıt ortamında düzenleniyor.

Tebliğ ile belirlenen 8 lisans türünden (Düzey 1 Lisansı, Düzey 2 Lisansı, Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Gayrimenkul Değerleme Lisansı, Kredi Derecelendirme Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı ve Konut Değerleme Lisansı) biri veya birkaçına sahip olmak isteyen adayların; ilgili lisanslara ilişkin sınav konularından başarılı olmaları gerekli.

Her bir lisans türü, 2 ile 12 arasında değişen sayıda konudan sınav olunmasını gerektirmekte olup toplam 19 farklı konudan sınav yapılıyor. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan lisanslama sınavları sonucunda 78.103 adet lisansa hak kazanılmış olup lisans sahibi kişilerin yaklaşık 40.000’i sermaye piyasası kurumlarında veya halka açık ortaklıklarda, bu sayının da yaklaşık 27.000’i bankalarda çalışıyor. Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS); ilk aşamada 6 sınav konusu için, SPL merkezinde bulunan bilgisayarlı sınav salonunda hafta içi 3 gün ve her gün 6’şar seans olmak üzere düzenlenmeye başlandı.

Etkinlikte konuşma yapan ve SPL olarak teknoloji projelerine önem verdiklerini ifade eden SPL Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yusuf Kaya, “Tüm kurum ve kuruluşlarda dijital dönüşümün konuşulduğu bu dönemde biz de SPL olarak teknoloji yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Bunun bir sonucu olarak da bugüne kadar kâğıt ortamında yürütülmekte olan lisanslama sınavlarının elektronik ortam üzerinden de gerçekleşmesini sağlayarak Elektronik Lisanslama Sınavı yani e-LS yi hayata geçirmiş bulunuyoruz. e-LS ile birlikte adaylar, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme lisansları sınav konularından 3 Nisan 2017 tarihinden itibaren hafta içi belirli gün ve mesai saatlerinde sınav konusu bazında, SPL Sınav Merkezinde elektronik ortamda sınava girme imkânına kavuşmuş durumdadır” dedi.

 

“Elektronik Lisanslama Sınavları (e-LS) önemli bir adım”

e-LS’nin, sermaye piyasası kurumlarının ve halka açık ortaklıkların lisanslı personel ihtiyacını karşılamada önemli bir adım olduğuna inandığını belirten SPL Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Tuba Ertugay Yıldız ise şunları söyledi: “e-LS yani elektronik sınav ile sınav katılımcılarının sınavlara girebilmek için 6 ay beklemesine gerek kalmamıştır. Bununla birlikte; bir lisansa ait tüm sınav konularına aynı gün girmek yerine 45’er dakikalık sınav konularına istenilen günlerde ayrı ayrı girilebilmekte ve sınav sonuçları 5 iş günü gibi çok kısa bir süre içerisinde öğrenilebilmektedir.”

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş ise etkinlikte yaptığı konuşmada şöyle konuştu: ”Elektronik lisanslama sınavlarının başlamasıyla, lisanslama sistemimiz daha etkin ve çağdaş bir boyut kazanmış, daha güncel bilgilerle daha hızlı sınav yapma imkânı oluşmuştur. Elektronik sınavlar, ciddi bir yatırım ve hazırlık gerektirmektedir, bu nedenle de sınav yapılan diğer alanların çok azında uygulanmaktadır. Biz de bu noktaya gelmek için epey çaba sarf ettik. Teknik alt yapı, güvenlik, on binlerce soru havuzu ve bunlarda süreklilik sağlamak çok da kolay olmadı. İnşallah geldiğimiz noktayı her geçen gün daha ileri aşamalara taşıyacağız ve kısa süre içinde tüm lisans dalları için elektronik sınav sistemine geçeceğiz.”

“Finansal okuryazarlık düzeyini artırmak temel amaç”

Lisanslama çalışmalarını finansal okuryazarlığın bir parçası olarak gördüğünü ve toplumun tüm bireylerinin finansal okuryazarlık düzeyini yukarılara çekmenin temel amaçları olduğunu da sözlerine ekleyen Dr. Vahdettin Ertaş şöyle devam etti: “SPK olarak lisanslama ve eğitim konusunda hedefimiz sektör çalışanlarını belirli sınavlara tabi tutup, ilgili koşulları sağlayanlara lisans vermekle sınırlı değil. Hedefimiz İstanbul’u uluslararası bir finansal eğitim merkezi yapmak ve SPL’nin verdiği lisansların CFA lisansları gibi dünyanın her tarafında kabul göreceği bir lisanslama sistemini oluşturmak.”

Tanıtım seminerinin ardından organizasyon kapsamında gerçekleştirilen törende, e-LS’ye ilk başvuruda bulunan ve ilk sınava katılan 6 adaya hatıra takdim edildi.