Vested tarafından gerçekleştirilen Millenial Money araştırmasına göre, gençler yüzde 90 oranında PayPal’u tercih ediyor.

Araştırmada “yenilikçi” bankacılık ürünleri olarak tanımlanan, geleneksel bankacılık servislerinden bağımsız çalışan FinTech servislerinin milenyum kuşağı üzerindeki etkileri milenyum doğumlu 400 genç üzerinde değerlendirildi.

Ortaya çıkan sonuçlar ise bir hayli ilginç. Ödeme teknolojileri konusunda en kıdemli servislerden olan PayPal, yüzde 90’ı aşan bir oranla milenyum gençliği tarafından tercih ediliyor. Ona en yakın yüzdelik dilime sahip olan ikinci sıradaki Square bile yüzde 28’i aşamıyor. Gençler arasında popüler olduğu düşünülen bir diğer servis, Venmo da yüzde 21’de takılı kalıyor. Diğer bir deyişle, ABD’de her dört gençten biri Square, her beş gençten biri de Venmo kullanıyor.

Elbette 400 kişilik bir kitle üzerinde yapılan araştırmadan, genele uyarlanabilir sonuçlar beklemek pek mümkün olmayabilir. Yine de Millenial Money araştırması bazı ilgi çekici detaylar barındırıyor. Örneğin FinTech servislerinin kendi hitap ettiği kitle üzerinde etkili olduğu, araştırma genelinde yüzde 4’lük kullanım oranına sahip olan Stash servisinin, yüksek gelir sahibi olan (125 bin dolar ve üstü) gençlerde çok daha popüler olduğu gözleniyor.

Raporda ayrıca milenyum kuşağının geleneksel bankalara güven duymadığı, FinTech servisleri tarafından sunulan çeşitli ayrıcalık ve ödülleri çok sevdikleri, veri mahremiyetini önemsemezken, veri güvenliğine büyük hassasiyet gösterdikleri anlatılıyor.

Vested Millenial Money Araştırma Raporunu buradan indirebilirsiniz.