FinTech İstanbul Kurucu Ortaklarından Prof. Dr. Selim Yazıcı ziyaret ettiği dünyanın en büyük FinTech etkniliklerinden sayılan Singapur FinTech Festival için izlenimlerini yazdı.

FinTech ekosistemi ile ilgilenen herkesin mutlaka Asya’daki ekosistemin gelişimi ve özellikle Singapur hakkında bir şeyler okuduğunu düşünüyorum. Geçen hafta dünyanın en önemli FinTech konferanslarından birine katılmak için ilk kez Singapur’a seyahat ettim ve gözlemlerimi bu yazıda aktaracağım. 

Singapore Financial District

Dünyanın en büyük FinTech etkinliklerinden biri olarak nitelendirilen ve 13–17 Kasım 2017 tarihleri arasında ikincisi gerçekleşen Singapur FinTech Festival ve Konferansı’na bu yıl katılma şansım oldu. Öncelikle, dünyanın en büyük FinTech etkinliği olarak kendilerini nitelendirdiklerini gördüğümde, abarttıklarını düşünmüştüm. Ancak etkinlik süresince gördüklerim, yaşadıklarım ve insanlar üzerinde yarattığı etkileri değerlendirdiğimde, bunun yalan olmadığını ve aynı zamanda neden bir festival olarak adlandırıldığını da anladım. Kısaca özetlemek gerekirse; gerçekten “orada olunması gereken” bir etkinlikti diyebilirim.

Singapore Expo

Büyüklük kavramı göreceli olabilir! Öncelikle mekandan biraz bahsedelim. Singapore Expo’da 1, 2 ve 3. Halltamamen etkinliğe ayrılmış. Bir Expo alanında 3 hall’ün bir FinTech etkinliğine ayrılması, kolay anlaşılabilir bir durum değil. Üstelik etkinlikler sadece Expo alanı ile sınırlı değildi. Şehrin dört bir yanına dağılmış olan finans kuruluşlarının merkezlerindeki rezervasyon ile girebileceğiniz, hatta açıkta kalabileceğiniz etkinlikleri de buna eklemek gerekiyor.

Etkinlik süre olarak 5 gün, kolay yönetilebilecek ve içerik olarak doldurulabilecek bir zaman değil. Ancak her dakikası dolu dolu planlanmış oldukça doyurucu içeriklere sahipti. Bu anlamda sabah 9, akşam 6 mesaisi bile biz ziyaretçiler için genellikle yeterli olmadı.

Kore Ülke Standı
Hindistan Ülke Standı

Bu tarz bir etkinlik için yaklaşık 100 ülkeden gelen 25.000 katılımcı, bu sayıyı ilk duyduğunuzda korkutucu gelebiliyor, ancak biraz önce aktardıklarımı değerlendirdiğinizde, mantıksız bulmuyorsunuz. Bu kadar büyük bir etkinlik alanında girişimlerin, yatırımcıların, global finansal kuruluşlarının, üniversitelerin ve ülkelerin ticaret odalarının stantlarını (İsviçre, Polonya, ABD, Singapur, Kore, Japonya, Hindistan, Abu Dabi, Yeni Zelanda gibi) görmeniz mümkün. Bu stantlarda, kendi ülkelerinde başarılı girişimlerin tanıtımları yapılmakta ve ülkenin bir cazibe merkezi olarak FinTech girişimleri için sunduğu avantajlar aktarılmaktaydı.

Konferans ise, şu zamana kadar katıldığım akış, içerik ve zamanlama açısından en iyi planlanmış konferanslardan biriydi. Zamanlama derken; tam vaktinde başlayan, tam vaktinde biten ve içi dolu konuşmalar dikkat çekiciydi. Konferansta, ana salonun dışında, paralel oturumlarla ilerleyen üç salon ve iki ufak açık alanda da sunumlar gerçekleşti. Her günün açılışı, her gelişmiş ülkede olduğu gibi, yangın ve terör olaylarını içeren üç buçuk dakikalık bir Safety Message animasyonu ile başladı.

Neler konuşuldu? Konuşulmayan bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Bence yoktu. İşte hatırladığım başlıklardan bazıları:FinTech’in bugünü, geleceği, yarattığı olumlu ve olumsuz etkiler, finansal okuryazarlık, finansal kapsama, tüketiciyi koruma, regülasyon, siber güvenlik, dijital kimlik, Big Data, AI, Machine Learning, Open Architecture, Blockchain, Kripto Paralar, ICO, KYC, API, Sandbox, Sermaye Piyasaları, Payments, Digital Advisory, InsurTech ve RegTech.

Şüphesiz ki en ilginç konuların başında ülke deneyimleri ile ilgili bilgilerin aktarıldığı oturumlar vardı. Singapur, Hindistan, Tayland, Filipinler, Çin, Japonya, İngiltere, Hollanda, Kolombiya, Abu Dabi, Katar, Avusturalya, Güney Afrika gibi ülkeler kendi FinTech deneyimlerini ve elde ettikleri sonuçları dinleyicilere aktardılar. Salonlarda yer bulmanın çok güç olduğunu ve bir oturumdan diğerine hızlı hareket etmek için büyük çaba harcadığımızı vurgulamam lazım.

Konu başlıklarının ötesinde, bunların kimler tarafından aktarıldığı da oldukça önemliydi. Örneğin Hollanda Kraliçesi Maxima, Hindistan Maliye Bakanı, Tokyo Valisi, Singapur Merkez Bankası Direktörü FinTech’i ve geleceğini farklı boyutlardan değerlendirdiler. 

Global Danışmanlık şirketleri, teknoloji devleri, finansal kuruluşlar, yatırımcılar, kalkınma ajansları, IFC ve hukuk danışmanlık şirketleri de bu konuda sundukları ürün ve hizmetleri tanıtmak amacıyla konferansta yerlerini almışlardı.

Konferansta dikkatimi çeken bir diğer konu da Bölgesel İşbirlikleri ve Finansal Teknoloji Merkezi oluşturma çabalarıydı. Özellikle ASEAN bu konuda büyük bir destekçi. APAC ve LATAM pazarları da bu konuda ilerleme kaydetmiş durumdalar.


Hackcelerator ve FinTech Ödülleri

Festival kapsamında gerçekleşen Hackcelerator ve FinTech Ödülleri bence oldukça çok önemliydi. MAS (Monetary Authority of Signgapore) tarafından finansal hizmetler sektörünün sorunlarını içeren 100 problem adreslenmiş ve FinTech girişimlerinden bu sorunlara çözüm üretmeleri istenmiş. Problemler 4 ana kategoride toplanmış:

  1. Müşteri karşılama,
  2. Finansal Yaygınlaşma,
  3. RegTech,
  4. Genel.

Bu problemlerin çözümü için 40 ülkeden 580 başvuru gelmiş ve jüri belirli ölçüm kriterleri kullanarak her bir kategoride 5 girişim seçmiş. 12 haftalık bir hızlandırma süreci sonunda çözümlerini çalışan bir prototip haline getirerek Demo Day’de sunma şansı elde etmişler. Bu kapsamda 3 kazanan belirlendi: MoxtraSQREEMTrunomi. Her ekip 50.000 Singapur Doları tutarında ödül aldı.

FinTech Ödülleri ise yaratıcı FinTech çözümlerini ödüllendirmek üzere yapılandırılmış. Şirketler açısından bir sınırlandırma yok. Startup, finansal kuruluş veya teknoloji şirketleri de ödüle başvurabiliyorlar. 309 başvuru arasından jüri 30 finalist belirlemiş. Bunların arasından seçilen 10 şirket toplamda 1.15 milyon Singapur Doları ile ödüllendirildi. Ödüller ise şöyleydi:


Akılda Kalması Gerekenler

Sonuç olarak, benim ekosistem açısından yanımda getirdiklerimi aşağıdaki gibi özetlemek mümkün:

1. Devletin destekleyici ve kolaylaştırıcı rolü: Bu konu, regülasyon yok demek anlamına gelmiyor. Bilakis, regülasyonlar FinTech özelinde düzenlenmiş. MAS (Monetary Authority of Signgapore) ve ABS (The Association of Banks in Singapore) festivalin organizatörü. Üst düzey yetkililerini her yerde görmek ve birebir sohbet etmek mümkün.

2. Sandbox ortamının avantajları: Regülatif testlerin önceden, güvenli bir ortamda yapılması, hem tüketicilerin daha sonra uğrayacakları zararın önüne geçiyor, hem de uzun vadede girişimlerin başarısını etkiliyor.

3. Üniversitelerin rolü: Singapur üniversiteleri FinTech konusunda öncü adımları atmışlar. Lisans, lisans üstü ve sertifika programları düzenleyerek, konunun bilimsel açıdan desteklenmesini de sağlıyorlar. Bu anlamda üniversiteler ile sektörel işbirlikleri oluşturulmuş, kurumların desteklediği özel eğitim programları oluşturulmuş.

4. Hızlandırma programlarının etkinliği: Singapur, Hong Kong ve Malezya hızlandırma programları konusunda çekici pazarlar. Programlar kendilerini daha çok bu pazarlarda konumlandırıyorlar.

5. Global yatırımcıların ilgisi: Singapur 5,5 milyon nüfusu ile küçük bir pazar olarak görülebilir, ancak bölgesel finans merkezi olma yolunda attığı adımlar ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yaptığı çalışmalar global yatırımcıların ülkeye gelmesine ve APAC yatırımlarını bu ülkeden yönetmelerini kolaylaştırmış. Hong Kong ve Malezya da en az Singapur kadar agresif.

6. Stratejik ortaklıklar: Bölgede birçok ülke bir araya gelerek işbirliği anlaşmaları yapmışlar. Her biri kendi başına bir güç olmalarına rağmen, birlikte çok daha kolay büyüyebileceklerinin farkına varmışlar. Yani “rekaberlik” kavramını keşfetmiş durumdalar. Bu konuda ASEAN’ın girişimleri var.

7. Kurum ve Startup işbirlikleri: Bölgede birçok finansal kurum startuplar ile işbirliği içinde. Gerek onlarla ortaklık anlaşması imzalamakta, gerek onlara yatırım yapmakta ve gerekse kendi içlerinde inkübasyon programları oluşturarak gelişmelerini ve büyümelerini sağlayacak ortamlar yaratmaktalar.

8. İşgücü: Bölge kendi işgücünü eğitme olanaklarına sahip. Gerek üniversiteler, gerekse inkübasyon programları ile bu alanda çalışacak işgücünü yetiştirmişler. Singapur, sunduğu olanaklarla zaten hem uluslararası hem de bölgesel anlamda nitelikli işgücünü kendisine çekmiş durumda. İş olanaklarının çokluğu ve yaşam standartlarının yüksek olması, beyaz yakalı çalışanların bölgeye gelmesine olanak sağlamış.

Singapur FinTech Festival süresince gerçekleştirdiğim gözlem ve yaptığım görüşmeler sonucunda, Singapur’un FinTech konusunda global vizyonunu açık ve net bir biçimde ortaya koyduğunu ve bunu tüm paydaşların katılımı ile gerçekleştirmek amacıyla hızlı adımlar atarak yoluna devam ettiğini gördüm. Bunun en somut örneği, Singapur Merkez Bankası MAS’ın Singapur Bankalar Birliği ABS ile birlikte yürüttükleri ve 11 finansal kuruluş ve 4 büyük teknoloji şirketinin konsorsiyumda yer aldığı “Project UBIN” Blockchain projesi. Bence mutlaka takip edilmesi gereken ve ders çıkartılması gereken bir proje.

FinTech girişimlerine tavsiyeler: Singapur bence mutlaka değerlendirilmesi gereken pazarlardan biri. Kesinlikle kolay bir pazar değil, ancak iyi bir çalışma ve güzel bir fikirle değerlendirilebilecek bir pazar. Müşteri beklentilerini iyi anlamak gerekiyor. Bunun için biraz sosyolog gibi çalışmak gerekiyor. Bu konularda yardım alabilmek için bölgedeki hızlandırma programlarını değerlendirmek mümkün. Bu sayede bölge, tüketici beklentileri ve regülasyonlar konusunda bilgi sahibi olmak mümkün.

Singapur konusunda unutmamanız gerekenler: Hava yıl boyunca 28–32 derece aralığında, fazlaca değişmiyor. Ekvatora çok yakınsınız, tropik iklim, oldukça nemli. Güneşin doğduğu ve battığı saatler neredeyse sürekli aynı. Yanınızda bir şemsiye bulundurun. Yolda önce sağa bakın ve yolun solunda kalın.

Bu yazı Prof. Dr. Selim Yazıcı tarafından kaleme alınmış olup, ilk olarak Medium hesabında yayınlanmıştır. Kendisini Twitter hesabından takip edebilirsiniz.