Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL), sermaye piyasası kurumları ve halka açık ortaklıklarda çalışan lisansa tabi personele ait bilgilerin kaydının tutulduğu Lisanslama ve Sicil Tutma Sistemi’ni (LSTS) teknolojik ihtiyaçlar çerçevesinde yenileyerek kullanıcı dostu yeni yüzü ve özellikleri ile devreye aldı.

Sermaye piyasalarında çalışan veya çalışmak isteyen insan kaynağının lisanslanması, sicil bilgilerinin tutulması ve eğitilmesi faaliyetlerini yürüten SPL, teknoloji odaklı yatırımlara ve finansal piyasalar ile bu piyasadaki insan kaynağına değer katacak çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Kuruluş bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda yazılımı tamamlanan yeni LSTS ile birlikte önemli altyapı değişiklikleri de hayata geçti.

Söz konusu değişiklikler kapsamında; başta bildirim süreçlerinin iyileştirilmesi olmak üzere işlemlerin kolaylaştırılarak hızlandırılması, süreçlerin etkin takibi, güncel teknolojik gelişmelerin yansıtılması, sistemsel performansın iyileştirilmesi ve maksimum güvenlik kontrolü amaçlanarak sermaye piyasası kurumlarının ve halka açık ortaklıkların SPL’ye yapacakları sicil bildirimlerinin daha hızlı, kolay ve interaktif olması sağlandı. Yeni LSTS ile; kurum ve kuruluşların sicil bildirim işlemlerini daha az zamanda daha az evrak ile yapabilecekleri ve tüm bildirim süreçlerini anlık olarak takip edilebilecekleri, SPL tarafından ifade edildi.

Bununla birlikte kullanıcılara; yeni LSTS’ye istenilen tarayıcı üzerinden kolaylıkla erişebilme, bildirim zorunluluğu olan unvan ve görevleri sadeleşen menülerle etkin takip edebilme ve kurum/kuruluş personelinin güncel lisans durumuna ve raporlara kısa sürede ulaşabilme imkânı da sağlandı.

Detaylı bilgi için: SPL