Lucerne Üniversitesi tarafından hazırlanan “IFZ FinTech Study 2018” başlıklı rapor İsviçre’dek FinTech skosistemini tüm yönleri ile alıyor.

FinTech ekosisteminin anlamını ve çerçevesini belirleyen bir bölümle başlayan raporda FinTech kavramı için evrensel bir tanımın netleşmemiş olduğuna dikkat çeken satırlardan sonra farklı kaynaklardaki FinTech tanımları paylaşılıyor. 2017 yılında Schueffel tarafından yapılan tanımda FinTech; “Finansal faaliyetleri geliştirmek finans endüstrisi tarafından yürütülen yeni teknolojiler” olarak tanımlanırken, aynı sene Carney tarafından; “Finansal piyasalar ve kurumlar ve bununla ilişkili finansal etkilerin geliştirilmesi üzerinde yeni bir iş modeli, uygulama, süreç ya da ürünle sonuçlanabilecek teknolojik açıdan gerçekleştirilen yenilikçi çalışmalar” olarak değerlendiriliyor.

FinTech ekosistemi için farklı başlıklar ve alt başlıklar belirlenen raporda ekosistemin girişimler, politik ve yasal aktörler, sosyal ve ekonomik etkiler olmak üzere ana faktörle şekillendiğine dikkat çekiliyor.

İş modeli çerçevesinde FinTech ekosisteminin analizine de yer verilen bölüm, ekosistemin karşılaştığı zorluklara dair değerlendirme tablosu ile son buluyor.

Daha sonra İsviçre FinTech ekosistemine odaklanan rapor altyapı ve yasal düzenlemeler gibi noktalarla ekosistemin yapısını anlatıyor. Finans ve bankacılık sektörünün FinTech ekosistemindeki rolüne dikkat çekerken gerçekleştirilen düzenlemeler ile atılan adımlar anlatılıyor. FinTech merkezlerinin öneminin de vurgulandığı bölüm FinTech düzenlemeleri açısıdan değerli bir kaynak olduğunun altını çizmemiz gerekli.

İsviçre’de faaliyet gösteren FinTech şirketlerine de değinen raporda özellikle kripto paralar için ayrılan özel bölüm ise dikkat çekiyor.

İlgili raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.