İsveç merkezli açık bankacılık platformu Tink tarafından yapılan ankete göre bankaların yarısına yakını üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar için bir test ortamı sağlamakta Ödeme Hizmetleri Yönergesi 2’nin (PSD2) direktiflerini zamanında yerine getiremedi.

442 Avrupa merkezli bankaya yapılan anketin sonuçlarına göre çoğunluk (%59) PSD2’nin direktiflerine uyarken önemli bir azınlık bunları zamanında yerine getirme konusunda başarısız oldu.

10 farklı Avrupa ülkesini kapsayan ankette Almanya, Belçika, Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerdeki bankaların %80’i yönetmeliğe uygun hareket ederken bu oran İspanya, Danimarka, Norveç, Fransa gibi ülkelerde %50’nin altında kalıyor. Hollanda’da bu direktiflere uyma oranı %67, Birleşik Krallık’ta ise %64 olarak görülüyor.

PSD2 yönetmeliğine göre bankaların FinTech’ler için test ya da sanal ortam sağlayarak API’lar geliştirmesi gerekiyordu, ancak bankaların yarısına yakını bunu zamanında gerçekleştiremedi. Bankalarla FinTech’lerin entegre çalışmasını sağlayan Ödeme Hizmetleri Yönergesi’ne göre bankalar, 14 Eylül 2019 tarihine kadar sunacak oldukların API’ların testlerini tamamlamış olması gerekiyordu, ancak henüz hiçbir şey geliştirmeyen bankaların bu zamana kadar gereklilikleri yerine getirmesi pek mümkün görülmüyor.