Birleşik Krallık’da 13 Ocak 2018 tarihinden başlayan Açık Bankacılık sreci üzerinden 15 aylık bir dönem geçti. Bu dönem boyunca yaşanan öncül problemlere rağmen, ilk işaretler cesaret verici yönde gerçekleşti. 

Finextra’da yayınlanan bir analiz ile Birleşik Krallık (UK)’de geçtiğimiz sene başında uygulmaya geçen Açık Bankacılık düzenlemelerinin geride kalan 15 aylık dönemde sektörü nasıl etkilediği ele alınıyor.

FinTech İstanbul’un da bu sene ana temaları arasında yer alan Açık Bankacılık, genel olarak sektörde rekabetin artması ile birlikte hizmet ve servis kalitesinin yükselmesi ve katma değerli ürünlerin tüketici ile daha hızlı buluşmasını sağlayacak bir kavram olarak ele alınıyor.

13 Ocak 2018 tarihi itibariyle yasal düzenlemeler ile Birleşik Krallık’ta hayata geçirilen Açık Bankacılık uygulmaları aradan geçen zaman zarfında yoğun bir ilgi ile karşılanmış durumda. Açık Bankacılık Uygulama Kurumu (The Open Banking Implementation Entity – OBIE), Finextra’ya yaptığı açıklamada şu ana dek Açık Bankacılık ekosisteminde 118 kuruluşun lisans aldığını ve katılmayı bekleyen 200 firma olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra, zorunlu olarak bu standartları desteklemesi gereken ve CMA9 olarak da bilinen dokuz büyük bankayanın yanı sıra 40 banka da bu standartlara uyum sağlamış durumda.

OBIE’nin verdiği bilgilere göre düzenlemeler en çok bankaların diğer bankalar ile iletişim kurarak, müşterilerine sundukları derlenmiş verilere dayalı hizmetlerindeki gelişmeler olarak kendini göstermiş.

Finextra’nın haber çalışmasında özel olarak görüştüğü Hogan Lovells ortağı ve inovasyon başkanı Emily Reid, Avrupa Bankacılık Kurumu İcra Direktörü Adam Farkas ve OBIE uygulama denetçisi İmran Gulamhuseinwala aradan geçen zaman zarfındaki süreci değerlendirdi.

Gulamhuseinwala şöyle diyor: “İki yıl önce Açık Bankacılık, pek çok kişi tarafından sadece yasal bir düzenleme olarak ele alınıyordu. Bu süreci bir iş vakası veya müşteri ihtiyacından ziyade uyumdan kaynaklanan daha fazla teknik harcama olarak görüyorlardı. Bu artık böyle değil. Bankalar, Açık Bankacılığın salt bir yasal düzenlemenin ötesinde rekabet ve inovasyon için bir fırsat olduğunu düşünüyorlar. Açık Bankacılık sadece düzenlemeler zorunlu kıldığı için gerçekleşmiyor – ticari açıdan bir ulusun finansal altyapısını daha verimli, daha esnek hale getirmek ve müşterilere daha iyi hizmet vermek için bir fırsat olarak benimseniyor. Ekonomiye ve topluma bir bütün olarak getireceği fırsatları dört gözle bekliyoruz.”

OBIE’ye göre, bireylerin mali durumlarına yardım etmenin yanı sıra, Açık Bankacılık kredilere erişim ve kredi tavsiyesi gibi alanlarda da fayda yaratıyor ve İngiltere’deki KOBİ’ler için bir avantaj sağlıyor.

Avrupa Bankacılık Otoritesi İcra Direktörü Adam Farkas, Avrupa Birliği’nin Ödeme Hizmetleri Direktifi’nin gözden geçirilmiş versiyonunun (PSD2) rekabetin artırılması gibi hedefleri olduğunu belirtiyor ve daha fazla yenilik, daha fazla müşteri konforu, daha fazla güvenlik ve AB genelinde entegre bir ödeme pazarı yarattığına dikkat çekiyor. Farkas bu hedefleri, iddialı ve paradigma kayması olarak tanımlıyor. Farkas’a göre PDS2’nin sonuçları hızlı bir şekilde açıkça görülmeyecek  ancak Birleşik Krallık’ta olduğu gibi, zaman içinde kademeli olarak ortaya çıkacak.

Farkas sözlerine şöyle devam ediyor; “Bir sonraki ana dönüm noktası, güçlü müşteri doğrulaması ve ortak ve güvenli iletişim konusunda EBA’nın Teknik Standartları olacak. Bu standartlar 14 Eylül 2019’dan itibaren uygulanacak ve belirtilen hedefe ulaşmak için EBA’nın son iki yılda geliştirdiği kapsamlı güvenlik gerekliliklerini yerine getirecek. AB genelinde binlerce üçüncü taraf sağlayıcı ve banka şu anda API arayüzlerinin performansını bu tarihe kadar uyumlu hale getirmek için test ediyor.”

Hogan Lovells ortaklarından Emily Reid’a göre bu değişiklikler henüz güçlü şekilde açığa çıkmadı zira birçok Ödeme Servisi Sağlayıcısı (Payment Service Provider – PSP) hizmet vermeye başlamadan önce tüm ödeme hesapları için açık API’leri zorunlu kılan RTS’nin uygulanmasını bekliyor. Reid’e göre en önemli değişiklik zihniyette. PSP’ler açık bankacılığın fırsat ve tehditlerini değerlendiriyor ve erişim gereksinimlerine uymak ve / veya fırsatı kullanmak için adımlar atıyorlar.

Açık Bankacılık ve Müşteriler

OBIE, müşterilerin Açık Bankacılık ile ilgilenmeleri gerekmediğini belirtiyor ve bunu interneti kullanırken altyapısı hakkında bilgi sahibi olmanın gerekmediğini belirterek örneklendiriyor. Açık Bankacılık ilerleyen süreçte müşterilerin günlük yaşamlarının bir parçası olacak.

Doğrudan müşteri sorunlarını ele alma konusunda OBIE, Açık Bankacılık özellikli ürün ve hizmetlerin kullanımını kolaylaştırmak için Müşteri Deneyimi Kılavuzu (Customer Experience Guidelines – CEG) yayımladı.

Gulamhuseinwala şöyle diyor: “Açık Bankacılık dünya lideri teknoloji standartları tarafından yönlendiriliyor. Başarısı müşterilere ne kadar iyi hizmet verdiğine bağlı. Müşteri Deneyimi Kılavuzu, hizmet için yüksek bir seviye belirliyor ve müşterinin deneyimini sistemin kalbine yerleştiriyor.”

Gulamhuseinwala KOBİ’lere hizmet etmenin önemini de vurguluyor, “Açık Bankacılığın bu şirketlere destek olmak için yapabileceği çok büyük hizmetler var. KOBİ’lerin birçoğu, kendi bankaları dışındaki kuruluşlardan kredi almakta zorlanıyor. Açık Bankacılık kullanarak, örneğin daha birçok kredi sağlayıcıya erişebilirler”.

Farkas, AB genelinde üçüncü taraf sağlayıcılardan ve bankalardan artan sayıda yenilikçi ürünler ortaya çıktığını, “tüketicilere ne kadar değer ve kolaylık sağlarsa, tüketicilerin bu ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmeye olan ilgisi o kadar artacaktır” diyerek belirtiyor.

Açık Bankacılığın geleceği

Reid, Açık Bankacılığın finansal hizmetler sektör üzerinde zaman içinde önemli bir etkisi olacağını ancan bu etkinin büyük bir patlama ile açığa çıkmayacağını öngörüyor: “Henüz hayal edilmemiş birçok uygulama olduğuna inanıyoruz. Bankasız veya yeterince bankacılık hizmetlerini kullanmayanlar için Açık Bankacılığın finansal hizmetlere erişimi iyileştirmesini sağlamalıyız.”

Gulamhuseinwala, “2019, açık bankacılığın gerçekten ortaya çıktığı yıl oldu. Akıllı telefonlar ile müşterilere sunulan kesintisiz ve bütünsel bir deneyim daha da geliştirilecektir” diyor ve ekliyor: “Fintech’ler, pazara girebilecekleri ve harika bir teklif sunabilecekleri fırsata sahipler. Yerleşik oyuncuların bazılarına meydan okuma fırsatı var ve ben bu alana finansal olmayan hizmet şirketlerinin (cep telefonu operatörleri, saf teknoloji şirketleri ve sigorta şirketleri gibi) girmesini bekliyorum. Gelecekte aradaki sınırlar giderek daha bulanık hale gelecek.”