Insurtech yani sigortacılık teknolojileri, FinTech ile doğrudan bağlantılı bir alan. Bu çerçevede küresel danışmanlık firması EY tarafından hazırlanan Avustralya Insurtech Ekosistemi (An assessment of the Australian Insurtech ecosystem) başlıklı rapor bizlere geniş bir bakış açısı kazandırıyor.

Avustralya’nın Insurtech ekosistemi olgunlaşıyor ve büyüyor. Özellikle sağlık ve hayat sigortası pazarları en hızlı gelişme gösteren alanlar.

Öte yandan ekosistemin oyuncuları ve düzenleyicleri Insurtech inovasyonunun potansiyelini anlasa da, operasyonel kısıtlamalar, eski sistemler, teknolojik gereksinimler, uyumluluk sorunları ve müşteri gizliliği ile güvenliği konusundaki endişeler sektörün büyümesi önünde bir engel teşkil ediyor.

EY tarafından Avustralya Insurtech ekosistemini ele alan rapor, daha güçlü işbirliğini neyin engellediğine ve insurtech’lerin odaklandığı mevcut değer zincirinin genişleyen alanlarını ele alıyor. Yenilikçi ürünlere, zorlayıcı müşteri deneyimlerine ve daha değerli kaynaklar kazanmak için önemli fırsatlara sahip bir endüstri resmini çiziyor. Tüm taraflara arasında işbirliğinin önemini vurguluyor.

Yapılan çalışma her ne kadar Avustralya odaklı olsa da aslında genel olarak Insurtech ekosisteminde ele alınması gereken temel problemleri örnekliyor ve bunlar için getirdiği çözüm önerileri ve tavsiyeleri ile genel bir rehber niteliği taşıyor.

İlgili raporu buradan indirebilirsiniz.