Teknoloji, nüfus ve iklim değişikliklerinin şekillendirdiği yeni ekonomi finansın geleceğine yeni bir yön veriyor. “Yeni ekonomi yeni bir finansa, yeni bir finans da yeni bir İngiltere Merkez Bankası’na ihtiyaç duyuyor” bu sözler İngiltere Merkez Bankası Başkanı Marc Karney’e ait.

Geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası başkanı Marc Karney, bankanın danışmanlarından Huw van Steenis tarafından hazırlanan “Finansın Geleceği-The Future of Finance” raporunun tanıtımı sırasında yaptığı konuşmada finans dünyası için önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşma bankanın, “yeni finans”olarak tanımladığı finansal yapı ile ilgili dikkatle takip edilmesi gereken konuları çok net özetleyen bir konuşma.

“Yeni finans”açık platformları kullanan, daha fazla yapay zekâ ve daha fazla bulut bilişimden yararlanan bir konsept. Dijital para birimlerine daha sıcak yaklaşırken, kara para aklama, kişisel verilerin korunması ve en önemlisi daha çevreci ve daha karbon nötr odaklanan bir konsept.

Marc Carney’in yaptığı açıklamaların ana başlıkları, Libra ve Blockchain ile ilgili kısımları:

 • Yeni Ekonomi-yeni Finans

Yeni teknolojiler, nüfus ve iklim değişiklikleri yeni bir ekonomi oluşturmaktadır.

Yeni ekonominin yeni bir finansa ihtiyacı vardır.

 • Yeni Finans-Yeni Merkez Bankası

Yeni finansın da yeni bir İngiltere Merkez Bankası’na ihtiyacı vardır.

Bunu yapmak için gerçek zamanlı brüt hesaplaşma sistemi (RTGS: Real Time Gross Settlement) ve kanun ve düzenlemeler merkez bankasının elindeki en önemli araçlardır.

 • Önce,dijital ekonomi

Ticaretin doğası değişmektedir. Nakit kullanımı yerini dijital ödeme sistemlerine bırakmaktadır.

Kullanıcılar ödemelerin daha hızlı, geçmiş verileri daha iyi analiz edilebilmesini ve sınır ötesi ödemelerin lokal ödemelerden farksız olmasını beklemektedir.

Bu konuda kartlar ve mobil ödemelerle ciddi yol alınmasına rağmen yapılacak çok şey vardır.

Yapılacakların eski bankacılık sistemi ile yapılması mümkün olmayabilir ve özel girişimleri desteklemek istikrar ve rekabeti güçlendirebilir.

Bu amaçla İngiltere Merkez Bankası günlük ortalama 650 milyon Sterlin ödemenin gerçekleştiği RTGS sistemini alternatif ödeme platformlarına açan ilk G7 ülkesidir. Şimdi de API desteği ile bu sistemi kullanıcılarının kayıtları okuyabileceği ve üzerine yazabileceği bir hale getirmeyi planlamaktadır.

 • Açık platformlarla KOBI’lere daha fazla kredi

Büyük verinin ve yapay zekanın kullanımı KOBI’lere kaynak yaratabilme konusunda önemli fırsatlar sunmaktadır.

İngiltere’de 22 milyar Sterlin civarında bir KOBI finansmanı açığı bulunmaktadır. Her beş KOBI kredi başvurusunun ikisi reddedilmektedir.

Sorunun bir parçası da artık KOBİ’lerin ihtiyaçlarının da sadece fiziksel varlıklar olmaktan çıkıp dijital varlıklara da yönelmesidir.

KOBİ’ler için çalışacak bir platform ile daha fazla yapay zekâ ve daha bulut bilişimin kullanılması planlanmaktadır. Banka bunlarda yol gösterici olacak ancak operasyonel olarak bu konuda çalışmayacaktır.

 • Riskler karşısında kendini daha hızlı toparlayabilme

Finansal hizmetlerdeki en önemli rekabet avantajı, giderek artan miktarda verinin firmalar ve denetçiler tarafından nasıl topladığı, nasıl depoladığı ve nasıl analiz edildiğidir.

Merkez Bankası’nın bir diğer odağı, sistemin dayanıklılığını güçlendirmek için bulut ve yapay zekâ gibi yeni genel amaçlı teknolojilerin nasıl kullanılabileceğidir.

Doğru bir model ile bulut ve yapay zekâ sektörde %30 ile %50 arası tasarruf sağlayabilir.

Bu teknolojilerde pazarın büyük bölümünün birkaç firmanın kontrolünde olması önemli bir risk faktörü olarak değerlendirilmelidir.

 • Karbon-nötr ekonomiye destek

Yeni finansmanın ekonomiye nasıl hizmet edeceğine dair en temel konu budur.

İngiltere 2050’ye kadar net sıfır karbon emisyonunu taahhüt eden ilk G7 ülkesidir. Sürdürülebilir bir altyapıya yapılacak yatırım yıllık 20 milyar Sterlin üzerindedir ve bu on yıllarca sürebilir.

Merkez Bankası yeni denetim yaklaşımı ile finansal risklere dayanıklılığı arttırmayı ve karbon nötr ekonomideki muazzam fırsatlardan tam olarak yararlanılabilmesinine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Gelecek yıldan itibaren TCFD (Task Force for Climate Change) tavsiyelerini kabul eden ilk merkez bankası olmak hedeflenmiştir.

 • Sonuç Bölümü

Yeni finans, daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha kapsayıcı bir büyümenin kilidini açma potansiyeline sahiptir.

Tüketiciler daha fazla seçeneğe, daha iyi hizmetlere ve finansmana, eşit erişime sahip olmalıdır. KOBI’ler büyümek için krediye erişebilmelidir. Bankalar daha üretken, daha denetleyici ve daha verimli olmalıdır.

Finansal sistem, fırsatları değerlendirmeli ve İngiltere’nin karbon nötr bir ekonomiye geçişi ile ilgili riskleri yönetebilmelidir.

Bazı eski dersleri hatırlamak yeni finansın başarısını güvence altına alacaktır:

 • Benzer faaliyetlerin tutarlı bir şekilde düzenlenmesi gerekir.
 • Piyasalar her zaman net değildir.

Likidite bir devlet sorumluluğudur. Ancak bir varlığın riski onu elinde tutan işletmenin riskidir.

 • Bireysel sorumluluk ortak refah için şarttır.
 • “Başarısız olmak için çok büyük-Too big to fail” ahlaki ve finansal bir sorumluluktur
 • Finansal istikrar söz konusu olduğunda başarı yetimdir. Hatıralar kaybolur, huzur ve temkinli olmanın erdemlerini kolayca unutulur.

Finans, gerçek reel ekonominin, hane halklarının ve girişimcilerin hizmetçisidir. Hizmetinde olunan kesimler daha sürdürülebilir, kapsayıcı ve müreffeh bir gelecek talep ediyorlar.

Yeni Finans’ın başarısı, bunları sağlamaya yardımcı olup olmadığıdır.

Libra Hakkında

Konuşma esnasında verilen örneklerin ve özellikle Facebook tarafından çıkartılacak dijital para Libra ile ilgili açıklmalar dünya basınında da geniş yer buldu. Marc Karney, Facebook ve Libra için yorumları:

 • Libra, Sterlin de dahil olmak üzere rezerv paralar ile desteklenecektir.
 • Mesaj platformlarındaki perakende ticaret, finansal katılımı ve sınır ötesi ödemeleri iyileştirebilir.
 • İngiltere Merkez Banka’sı Libra’ya açık fikirle yaklaşır, ancak açık bir kapı ile yaklaşmaz.
 • Sosyal medyanın aksine milyarlarca kullanıcı katıldıktan sonra hangi standartların uygulanacağı tartışılamaz.
 • Standartlar bu paranın çıkarılmasından önce netleştirilmelidir.
 • Libra hedefine ulaşırsa sistematik açıdan çok önemli bir konumda olacaktır.Bu nedenle tüketicinin korunması ile ilgili en yüksek standartları sağlaması gerekecektir.
 • Kara para aklama ve kişisel verilerin korunması gibi pek çok konuyu ele almalıdır.
 • Kullanıcıların eşit şartlarda katılabileceği ve rekabetçi bir platform olmalıdır.
 • İlave olarak finansal otoritelerin Libra’nın finansal istikrar üzerindeki etkilerini iyi analiz etmeleri gerekecektir.
 • Finansal sistemin kalbinde yer alan İngiltere Merkez Bankası bu konularda yol gösterici olacaktır.
 • Libra’nın kaderi ne olursa olsun varlığı ödeme sistemlerini değiştirme zorunluluğunun altını çizmektedir.

Dağıtık Defter teknolojileri ve Blockchain Hakkında:

Açıklamada yer alan dağıtık defter teknolojileri ile ilgili çok olumlu ifadeler yer aldı. Bunlar:

 • Bu teknolojinin pazarda birçok yeniliği olumlu yönde etkileyecek olması,
 • Birçok uluslararası banka ve konsorsiyumun merkez bankalarının paraları ile desteklenen dijital para birimleri çıkarma isteğine vurgu yapılması,
 • “Tokenised varlıklar” olarak ekonomiye yeni bir varlık sınıfı ve konvansiyonel varlıkların blockchain temsil edilebilir varlıklara akıllı sözleşmeler ile bağlanabilmesi
 • Akıllı sözleşmeler, operasyonel süreçlerde verimlilik ve esnekliği artırırken sistemdeki karşı taraf risklerini azaltabilir. Sermayenin ve likiditenin daha verimli kullanılması ile milyarlaca sterlin kaynak yaratabilir.

Ayrıca konuşma esnasında tüketicilerin kendi verilerini kontrol edebilmeleri ve kişisel verilerini bir platformdan diğerine taşıyabilmelerine imkân sağlanmasının vurgulanması önemlidir.

Konuya ilgi duyanların daha fazla detay için konuşmanın orijinal metnini, “Finansın Geleceği” raporu ile referans verilen Prof. Jason Furman’ın “Dijital Rekabet” raporu ve “Accelerating Green Finance” raporlarını okumaları gelişmeleri daha iyi anlamlandırabilmek için çok yardımcı olacaktır.

Konuşma Metninin Orjinali

The Future of Finance Raporu

Unlocking Digital Competition

Accelerating Green Finance

İsviçre Crypto Valley Association üyesi, elektrik mühendisi (MBA), Honeywell, Siemens, Artesis, Tyco ve Pentair firmalarında yöneticilik yaptı. "Blockchain ekosistemleri" ve "kurumsal blockchain yatırımları " konularında çalışmalar yapıyor.