Deutsche Bank’ın raporuna göre mobil ödeme kullanımındaki artışa rağmen nakit kullanımı dünyanın birçok yerinde önemini korumaya devam ediyor.

Rapora göre mobil ödeme kullanımı önümüzdeki 5 yıl içinde ABD’deki mağazalarda yüzde 40 oranında artacak. Diğer gelişmiş ülkelerde de benzer bir büyüme beklendiğini söyleyebiliriz. Bu durum bazı pazarlarda plastik kart kullanımını azaltacak olsa da nakit yöntemi birçok ekonomide önemini korumaya devam edecek.

Deutsche Bank Research başkanı Marion Laboure konuyla ilgili olarak: “Genelde ödemelerin geleceğine yönelik yapılan tartışmalarda nakit kullanımının sonunun geleceğine dair çıkarımlar yapılabiliyor. Bizim görüşümüz farklı. Nakit bir süre daha hayatımızda olmaya devam edecek. Ayrıca dijital ödemelere geçişte küresel ekonomik gücü yeniden dengeleyebilme potansiyeline de sahip.

Laboure, gelişmekte olan ülkelerde, bankasızlarda olduğu gibi plastik kartların atlandığını ve doğrudan mobil ödemelere geçiş yapıldığını da belirtiyor. Örnek verecek olursak; 2016 yılı itibariyle Çin’deki nakit ödemeler yüzde 63’ten yüzde 11’e düştü.

Buna karşılık gelişmiş ülkelerde nakit ve plastik kartlar tüketicilerin günlük yaşamına köklü bir şekilde yerleşmiş durumda. Gelişmiş ülkelerdeki tüketicilerin yaklaşık yüzde 40’ı, dijital cüzdanlara kıyasla geleneksel ödemeleri tercih ediyorlar.

Laboure, mobil ödemelerdeki yükselişi hız, kolaylık ve maliyetsiz olması gibi bir dizi faktöre bağlıyor. Ayrıca perakendecilerin, müşteri isteklerine uyacak mobil ödeme uygulamaları yükleyerek trendi dikkate aldıklarını da söylüyor.

KaynakMobilePaymentsToday