Küresel teknoloji araştırma ve danışmanlık firması olan Information Services Group (ISG) tarafından yayımlanan bir rapora göre Avrupalı sigorta şirketleri, COVID-19 salgınına yanıt olarak dijital ürün ve hizmetlere olan talebin önemli ölçüde artmasını bekliyor.

Yapılan ankete göre Avrupa’daki sigorta şirketlerinin yüzde 86’sının yöneticisi, COVID-19 krizi nedeniyle müşteri davranışının önemli ölçüde değişmesini bekliyor. Yüzde 95’ten fazlası ise tamamen veya kısmen müşterilerinin daha fazla dijital ürün ve istediğini kabul ediyor.

Ankete katılanların yüzde 90’ından fazlası COVID-19 krizinin sektördeki dijital yenilikleri hızlandıracağına inanıyor. Bununla birlikte yüzde 64’lük bir kesim COVID-19’un işletmeler üzerindeki etkilerinin bir yıldan daha uzun süreceğini varsayıyor. Yüzde 21’lik bir kesin ise etkilerin 7 ila 12 ay arasında sürmesini bekliyor.

Ankete katılanların yüzde 60’ından fazlası COVID-19 krizi nedeniyle bazı iş ortaklarının piyasadan kaybolmasını bekliyor. Hatta bu şirketlerin yerini insurtech‘ler ve IT hizmet sağlayıcılarının bir kombinasyonunun alması bekleniyor.

Rapor son iki yılda yaklaşık 2500 sigorta şirketinin EMEA pazarına girdiğini belirtiyor. Ankete katılanların yaklaşık yüzde 65’i COVID-19 krizinin bu yeni pazara giriş yapanlara (insurtech’ler ve yıkıcı teknolojileri kullanan diğer firmalar) rakip teklifler geliştirmek için kapı açtığını da söylüyor. Avrupalı ​​sigorta sağlayıcıları, rekabet edebilirliklerinin iyileştirilmiş ve basitleştirilmiş müşteri deneyimlerine bağlı olduğuna inanıyor.

Ankete katılanlar COVID-19 krizi nedeniyle büyük değişiklikler beklerken, çoğu geleneksel satış kanallarının da yerinde kalmasını bekliyor. Avrupa’da, tüm sigorta poliçelerinin yarısından fazlası şu anda sigorta acenteleri aracılığıyla satılıyor ve ankete katılanların yaklaşık yüzde 84’ü şirketlerinin birden çok kanal aracılığıyla satış yapmaya devam edeceğine inanıyor.

Raporun detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Sigorta sektöründe dönüşüm için müşteriye bakış açısı değişmeli