ECOMMPAY tarafından yapılan bir araştırmaya göre Birleşik Krallık’taki tüketicilerin sadece yüzde 14’ü açık bankacılık kavramını tamamen anlamış durumda. Yüzde 28’lik bir kesimin ise herhangi bir fikri yok.

Tüketicilerin yanı sıra kurumlar tarafında da açık bankacılık kavramını tamamen anlaşılmış durumda değil. Araştırmaya göre 3 yıldan fazla bir süredir kullanıyor olmalarına rağmen her 10 işletme liderinden 1’i açık bankacılığın kurumlarına ne bir fayda sağladığını anlayamamış.

Araştırmanın sonuçlarına göre genç kesim açık bankacılığı daha iyi anlamış gibi görünüyor. 25-34 yaşındakilerin yaklaşık dörtte biri (%24) açık bankacılığı tamamen anladıklarını belirtirken, 55 yaş üstü kişilerde bu oran sadece %7 olarak kaydedildi.

Ankete katılan işletme liderlerinin sadece yüzde 36’sı şirketlerinin 2021’den önce açık bankacılık kavramı üzerinde durduklarını belirtti. Yüzde 32’lik bir kesim ise şu ana kadar sistemlerine herhangi bir açık bankacılık teknolojisi uygulamış değil ancak 2021’de uygulamak istiyorlar.

Araştırma tüketicilerin ödeme deneyimleriyle ilgili değişen tercihlere ilişkin bilgiler de sağlıyor. Tüketiciler hayatın birçok alanında nında erişim ve kişiselleştirmeye alıştığı için bu durumun ödeme söz konusu olduğunda da geçerli olmasını istiyorlar. Tüketicilerin yüzde 71’inin, tercih ettikleri ödeme yöntemi o mağazada mevcut değilse satın almayı terk ettiği görülüyor. Ayrıca her 5 tüketiciden 1’i marka deneyiminde ödeme sürecinin çok önemli olduğunu söylerken yüzde 50’si biraz önemli olduğunu belirtiyor.

Visa, açık bankacılık platformu Tink’i 2 milyar dolara satın alıyor

KaynakFinextra