Capgemini tarafından her yıl merakla beklenen “Ödeme Trendleri Raporu” kısa zaman önce yayınlandı. Bu yılki raporda 2022 yılında dünyadaki ödeme trendlerini belirleyecek önemli aktörler, fırsatlar ve riskler konu edildi.

Raporun genel özetinden bahsetmemiz gerekirse;

1. Endüstri 4.0’a benzer şekilde ilk kez 2021 yılı raporunda geçen Payments 4.X kavramına daha fazla önem atfedildiği ilk dikkat çeken unsur olarak karşımıza çıkıyor. Capgemini; “Ödemeler 4.X”i: Deneyimin geleceği belirleyeceği, ödemelerin gömülü (embedded) ve görünmez (invisible) olacağı, aynı zamanda müşteri deneyimini iyileştirebilecek işbirliği ortamını da sağlayacak bir fonksiyon olarak tanımlıyor

2. Ödemeler sektörü, yeni nesil oyunculardan gelen yeni yaklaşımlar, endüstrilerin birbirleri ile konsolide olduğu iş ortaklıkları ve ödemenin gömülü (embedded) olacağı müşteri deneyimi talepleri ile desteklenen bir değişim süreci yaşıyor.

3. Müşterilerin yeni nesil ödeme deneyimlerini hızlıca benimsemesi, nakitsiz ödemelerin dijitale kaymasını da doğal olarak hızlandırıyor.

4. Kimlik doğrulama her zamankinden daha önemli olacak ve Dijital ID altyapıları en önemli konulardan birisi haline gelecek.

5. Bireysel segmente ek olarak işletme segmentlerinin de dijitalliğe verdiği önemin artması, küçük ve orta ölçekli işletmelere hizmet veren teknoloji devlerinin ve yeni oyuncuların yenilikçi iş modelleri sunmasını sağlayacak. Günün sonunda dijitalleşmenin ortadan kaldırdığı aracılar, pandemi nedeniyle gelirleri düşen ve maliyetleri artan işletmelerin karlılıklarına da olumlu yansıyacak.

6. Yeni dönemde firmalar pazar paylarını arttırabilmek için “Açık Ekosistem” yaklaşımını benimsedikleri bir ortak platformlaştırmaya ihtiyaç duyacaklar. API yaygınlığı, veri işleme becerisi ve ödeme işleme (processing) yeteneği gelişmiş firmalar aradaki farkı hızla açacaklar. Bankalar ise halen bu potansiyeli yakalamaktan oldukça uzaklar.

7. Buna paralel olarak 2022 yılında yeni iş modelleri yaratabilmenin anahtarı “Açık Bankacılık ve “API tabanlı” yeni iş modelleri olacak.

8. Ödeme kuruluşları, daha etkili işbirliği yapmayı öğrendikçe veriler değerli bir varlık ve başarı faktörü haline gelecek.

9. Açık ekosistemlerin kurulması ve verilerin paylaşımı arttıkça doğal olarak Siber Güvenlik gittikçe daha da önemli hale gelecek. Hatta Siber Güvenlik ayrıştırıcı bir rekabet unsuru haline gelecek.

10. Yeni iş modelleri ve yeni nesil ödemeler, bankalar ve geleneksel ödeme yöntemleri firmalarının rekabet avantajını iyice azaltmaya başlayacak. Bu durum bu kuruluşların mevcut ölçek ekonomilerini ve karlılıklarını koruyabilmeleri için banka dışı şirketlerin satın alma girişimlerini de hızlandıracak.

11. Dijital cüzdanlar kolaylığı, rahatlığı ve hızı ile fiziki ödemelerde en popular ödeme yöntemi haline gelecekler. Hatta dijital cüzdan kullanımının 2025 yılında dünya nüfusunun %60’ına yaklaşması öngörülüyor.

12. Düzenleyici otoriteler de bu değişime ayak uydurmaya başlayacak ve pazardaki işbirliklerini daha fazla destekleyici bir yaklaşım sergilemeye başlayacaklar. Pazardaki tekelleşmenin engellenmesi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da en önemli gündemlerden biri olmaya devam edecek.

13. Son olarak bu trendler devam ederken bir yandan da Merkez Bankaları dijital paraların uygulama alanlarını keşfetmeye çalışıyorlar. Henüz dijital para modelleri olgunlaşmamış olsa da, yakın zamanda ödemeler dünyasını derinden etkileyecek bir potansiyele de sahip olacaklar.

Raporun detayına bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yazar: Bilal Aşık