22 kadın lider geleceğe ışık tutacak kız çocukları için bir araya geldi, FinTek alanında kadın seferberliği başladı.

Finansal teknolojiler alanı, en donanımlı, en eğitimli, belki de en elit çalışanların yer aldığı sektörlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor, çalışmak için de en keyiflisi. Çalışma şartları, kazanımları birçok sektöre göre çok daha avantajlı. Fakat kadın erkek çalışan dağılımına bakıldığında rakamsal olarak azımsanmayacak bir dengesizlik var. Günümüzde her ne kadar iş hayatında kadınların her kademede temsili giderek artsa da finansal teknolojiler alanında bu çok daha yavaş adımlarla ilerliyor. Women in Financial Services 2020 raporuna göre 2008 yılında yönetim kurulunda bulunan kadın oranı yüzde 13 iken bu oran 2019 yılında yüzde 23’e ulaşmıştı. Yapılan bu araştırma sektörde dünya genelinde kadının temsilinin küçük de olsa arttığını gösterirken yeterli düzeyde değil.

Zirve Yolunda projesi dördüncü yılında

NovaForm’un finansal teknolojiler alanına kadınların katılımını desteklemek amacıyla, görünürlüğünü artırmak üzere PSM (Payment Systems Magazine) iş birliğiyle başlattığı Zirve Yolunda projesi bu ay dört yaşına bastı. Kimi ulusal ve uluslararası şirkette üst düzey yöneticilik yapan, kimi ise kendi girişimini kuran 50’ye yakın kadın lider, kariyer hikayesi ile “Zirve Yolunda”ya konuk oldular. 2018 yılından bu yana projeye katılan kadınlar; kadın erkek istihdam oranındaki farkı azaltmanın, kadının şirketlerin her kademesindeki varlığını artırmanın ülke ekonomisine ve şirket performansına önemli katkı sağlayacağına inanıyorlar. Birçok çalışma, iş dünyasında kadın liderlerin varlığının, finansal performansta yükselme, yatırım getirileri, pazar payı ve sermaye gibi değerlerde artış sağladığını ortaya koyuyor.

“STEM alanında kamuoyunda farkındalık yaratmalıyız”

FinTek alanındaki kadının istihdamını gündemde tutmak amacıyla Zirve Yolunda ile eş zamanlı Wbuzz “Fark Yaratan Kadınlar” platformunu kurarak sektörde bir ilk başlattıklarını belirten NovaForm kurucusu Tülin Çakmak, diğer kadınları da oyunun içine dahil ettiklerinin altını çiziyor ve sözlerine şöyle devam ediyor;

“Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi finansal teknoloji ve sigorta alanındaki kadın lider hikayelerinin peşine düştük. “Zirve Yolunda” ve “Wbuzz” projelerimizle 100’e yakın kadın liderin hikayesine dokunduk, başarıları kadar başaramadıklarını da konuştuk. Yaptığımız söyleşilerde kadın istihdamının azlığı konusunda karşımıza çıkan en önemli bulgu kız öğrencilerin üniversitelerin mühendislik bölümlerini daha az tercih ettiği yönündeydi. Buradan yola çıkarak öncelikle STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) yaklaşımı konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmalıydık. İşte tam da bu nedenle Wbuzz 2022 etkinliğimizde 15 Mart’ta İstanbul Feriye’de 22 kadın liderle buluştuk. Herkesin 2 yıl aradan sonra birbiriyle doya doya sohbet edebildiği, rakip şirketlerde olsalar dahi rekabetin değil tam bir dayanışma ve iş birliğinin oluştuğu etkinlikte Türkiye’nin dezavantajlı bölgelerinde STEM alanında kız çocuklarına eğitim veren KızCode sosyal girişimini destekleyerek geleceğe ışık olacak kız çocukları için ilk tohumlarımızı attık. Hedefimiz kız çocukları için daha fazla kadınla bir sinerji yakalayarak, herkes için daha adil, daha eşit ve kapsayıcı bir iş dünyası oluşturmak. Bu buluşmada geleceğe dair umutlarımız daha da arttı, 22 kadın lider ile kız çocuklarının geleceği için bugün çaktığımız kıvılcımı devam ettirmek üzere harekete geçeceğiz. Umut ve çaba hala en güçlü silah. Artık daha büyük gruplarla daha somut projeleri hayata geçirme zamanı geldi. Kısaca yakında finans ve teknoloji sektöründe kadınlarla ilgili daha çok haber okuyacaksınız!”