Yemek Kartı Şirketleri Derneği, OECD’nin hazırladığı 2021 Sosyal Kuponlar Raporu’nu yayınladı. Raporda, OECD ülkelerinin pandeminin olumsuz etkilerine karşı çalışanları ve restoranları desteklemek amacıyla yemek kartı desteklerini arttırdığı belirtildi.

Birçok OECD ülkesinde ulusal ve yerel yönetimlerin, COVID-19 salgınından olumsuz yönde etkilenen dezavantajlı grup ve şirketlere yemek kartı ve sosyal fiş teşvikleriyle destek olduğu vurgulanarak, kart sisteminin turizm, kültürel faaliyetler ve ekolojik uygulamarın teşvik edilmesi gibi farklı alanlarda da değer yarattığı belirtildi.

OECD raporuna göre artırılan teşvikler kapsamında örneğin Fransa, günlük yemek bedelini 19 Euro’dan 38 Euro’ya yükseltirken, 2020 yılı sonunda süresi dolan yemek kartlarının kullanım süresini 2021’e kadar uzattı. Avusturya, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Romanya ve İsveç’te yemek kartlarının nominal değerinde artış oldu. Belçika’da şirketler çalışanlara konaklama, perakende ve spor sektöründe kullanılmak üzere ilave 300 Euro’luk tüketim kuponları dağıttı. Diğer bazı ülkeler de kupon verme koşullarını genişleterek işveren ve özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere restoran ve çalışanlara pandemi döneminde destek oldular.

Ayrıca raporda yemek kartlarının ekonomiye katkısına da değinildi. Kartların çalışanların verim ve refahını arttırdığı, ekonomide kayıtdışılığı azalttığı, çalışanlara sağladığı seçim özgürlüğü ile kullanıcı mutluluğunu arttırarak işveren ve çalışan arasında verimli bir ilişki geliştirilmesine katkıda bulunduğu ve KOBİ’ler başta olmak üzere ekonomik büyümeyi desteklediği belirtildi.

Raporu değerlendiren Yemek Kartı Şirketleri Derneği Başkanı Setcard Genel Müdürü Öner Piyade, ‘’Tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19 salgını, özellikle kriz dönemlerinde sektörün tüm paydaşlarını koruma gerekliliği yönündeki çabalarımızı doğruladı’ dedi. Yemek kartlarının kanunla güvence altına alınmış sosyal bir yan hak olduğunu hatırlatan Piyade, ‘yemek kartları, çalışanların refah ve verimliliğini arttırdığı gibi yarattığı ilave ciroyla KOBİ’ler başta olma üzere restoran ve küçük esnafa da kazanç sağlamaktadır. Aynı zamanda yemek hizmeti sektörünün kayıtlı hale gelmesi nedeniyle devlet bütçesine de her yıl yaklaşık 5,4 milyar TL vergi geliri sağladığı hesaplanmıştır. Bu yönüyle de birçok sektörden ayrışmaktadır. Dernek olarak Türkiye’de yemek kartı kullanımının arttırılması yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz’’ dedi.