Dijital ödemeler, Brezilya’nın bankacılık sektöründe köklü bir değişimi yönlendiriyor. Son 10 yılda Brezilya’daki sessiz devrim; artan rekabetin, daha fazla finansal kapsayıcılığın ve daha düşük bankacılık maliyetlerinin önünü açtı…

Brezilya’daki dijital ödemelerin patlaması, sıradan insanlar için çalışan yenilikçi bir finansal ekosistem yarattı. Bu ilerleme, ödemeler düzenleyici çerçevesindeki bir elden geçirme, yoğun teknoloji kullanımı, girişimcilik ve Brezilyalı müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan ürünler yaratmaya odaklanmanın bir kombinasyonunun sonucu biçiminde değerlendiriliyor.

Brezilya’nın finansal katılım patlaması

COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana, Brezilya’nın finansal sistemine 16 milyona yakın yeni kişi katıldı. Aslında bu dönemde çevrimiçi hizmetlere yönelik göç, Brezilyalıların yüzde 85’inin artık finansal hizmetlere erişimi olduğu anlamına geliyor. Bu da bankacılık hizmetlerine erişimi olan nüfus için on yıllardır görülen en yüksek artışlardan birini temsil ediyor.

Bu iyileştirmeye rağmen, dijital ödemenin benimsenmesinin önünde hala engeller bulunuyor, ancak Brezilya’nın gelecek vadeden FinTech şirketlerinden bazıları diğer aktörlerle iş birliği içinde çözüm arıyorlar.

2013 yılında Sao Paulo’da kurulan Nubank, bugün 53 milyondan fazla müşteriye finansal ürünler sunan dünyanın en büyük dijital bankacılık platformlarından. Daha da önemlisi, son veriler Nubank’ın daha önce bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan 5,6 milyon kişiye finansal sisteme katılım sağladığını gösteriyor. Ancak inovasyon tek başına finansal içerme yükünü taşıyamaz, hükümetlerin de bu çabaya yardımcı olmaları gerekiyor.

Zahmetli lisans ve sermaye gereklilikleri, yerel işleme/veri kısıtlamaları, güvenliği artırmak, maliyetleri kontrol etmek veya mahremiyet endişelerini gidermek amacıyla birçok ülke tarafından benimsenmiş durumda, ancak pazara erişim engellerinin istenmeyen sonuçları olabiliyor.

Öte yandan bazı ülkeler bundan kaçınmayı başardı. Örneğin Brezilya Merkez Bankası, orantılı düzenleme yoluyla yeni kurumların girişini teşvik ederek mükemmel bir iş çıkardı…

Dijital ödemelerin potansiyelini ortaya çıkarmak

Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum) Ticaret ve Yatırımın Geleceğini Şekillendirme Platformu, Inter-Amerikan Kalkınma Bankası’nın inovasyon laboratuvarı olan IDB Lab ile ‘Payments to Advance Growth for All’ (PAGA) girişimini başlatmak için ortaklık kurdu.

PAGA girişimi, Latin Amerika ve Karayipler’deki (LAC) dijital ödemelerin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Girişim, bölgede dijital ödemelerin daha fazla benimsenmesi için pratik önerileri teşvik etmek adına kamu ve özel sektörden paydaşlar tarafından bir araya getirildi.

PAGA girişiminin aşağıdaki tavsiyeleri, haklarını ve mahremiyetini korurken ve sektörün rekabetçi kalmasını sağlarken, haklarından mahrum edilmiş kişilerin finansal sisteme erişimini kolaylaştıracaktır.

  • Pazar engellerini azaltmak ve inovasyonu teşvik etmek için iyi düzenleyici uygulamalar oluşturun

Birlikte çalışabilirliği teşvik etmek, küresel endüstri standartlarını benimsemek, dijital ödemelerde ve finansal hizmetlerde eşit şartlar sağlamak, gelişen dijital ödeme ekosisteminin temelleridir.

  • Kamu-özel sektör işbirliğini teşvik edin

Ödemelerdeki inovasyonlar hızlanıyor. Bu gelişmelerin kapsayıcı, sürdürülebilir ve güvenli olmasını sağlamak için kamu ve özel sektör, bireysel ve ticari ihtiyaçları karşılayan ürün ve hizmetler sunmak adına birlikte çalışmalıdır.

  • Sınır ötesi dijital ödemeleri güvence altına almak için dijital ticaret anlaşmalarını keşfedin

Düzenleyiciler, ağların birlikte çalışabilirliğini sağlamak için uluslararası standartların benimsenmesini teşvik eden ticaret anlaşmalarında uluslararası standartlara yönelik taahhütlerini düzenlemeyi düşünebilir.

  • Yeni teknolojiler ve inovasyona olanak saplayın

Teknolojik yenilikler, yeni dijital ödeme ve ticaret fırsatları yaratıyor, önemli engelleri hedefliyor. Hükümetler, tüm oyuncular için eşit şartlar sağlayan esnek düzenlemeler ve politikalar tasarlayarak inovasyonu kolaylaştırabilir.

 

Brezilya’nın başarı öyküsü

Brezilya’daki inovasyon yanlısı düzenleyici ortam, dijital bankaların pandemi sırasında görülen finansal kapsayıcılıktaki büyüme için kritik olan yeni teknolojilerden yararlanmalarına imkân sağladı. Ancak her LAC ülkesi, özellikle mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler (MSME’ler) için durum böyle değildir.

Bir çalışma, üye işyeri kabul süreçlerinin, MSME’lerin %80’inin kayıtlı ekonomiye dahil edilmesinin önündeki ana engellerden biri ve kayıt dışı kalmalarının nedeni olduğunu ortaya çıkardı.

Brezilya’da dijital ödemeler yoluyla finansal katılım için bir başka katalizör de Brezilya Merkez Bankası tarafından 2020’de başlatılan gerçek zamanlı bir ödeme sistemi olan Pix’in tanıtımıydı.

Pix, 40 milyondan fazla insanın ilk banka havalesini yapmasına olanak tanıdı. Kasım 2020 ile Mart 2022 arasında, Pix kullanıcılarının sayısı 41 milyondan 124 milyonun üzerine fırladı ve Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) yayımladığı yakın tarihli bir rapor, Pix’in ankete katılan tüm gerçek zamanlı ödeme sistemleri arasında en hızlı benimseme eğrisine sahip olduğunu ortaya koydu. Sistem şu anda CadUnico ve Bolsa Familia gibi sosyal yardım programları için ödeme yapmak amacıyla yaygın olarak kullanılıyor.

Pix, gerçek zamanlı ödeme altyapısının oluşturulmasının Merkez Bankalarının bölgede finansal katılımı teşvik etmesi için nasıl önemli bir araç olabileceğini gösterdi.

Bölgenin karşı karşıya olduğu zorluklara rağmen LAC, ödemelerin dijitalleştirilmesinde ve bununla birlikte gelen faydalarda inanılmaz bir büyüme gördü. Erişilebilir finansal hizmetlerin sağlanması yoluyla insanlar ve MSME’ler güçlendirildi.

Dijital ödemeleri daha da geliştirmek için hükümetler ve endüstri, ödemeleri modernize etmeye yardımcı olacak yeni teknolojileri benimsemesi gerekiyor.

Bu da ödeme ekosistemindeki inovasyonu kolaylaştıracak, bireylerin ve işletmelerin yeni yeniliklerden yararlanmasına olanak tanıyacak, hükümetler arası ve çok taraflı kurumların FinTech ve diğer teknolojilerin geliştirilmesine yönelik yatırımlarını kolaylaştıracak. Hepsi dijital bir dünyada finansal katılım için gerekli.

KaynakWeForum