Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama, Finansman Şirketleri ve Varlık Yönetim Şirketlerinin 2022 yılı ilk çeyrek konsolide verilerini açıkladı.

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu: “Ekonomimizin gücüne, ülkemizin geçmiş dönemdeki tecrübelerine ve en önemlisi de değişen durumlar karşısında hızlı hareket etme kabiliyetine güveniyor; 2022 yılının ilk çeyreğinde bankacılık sektörüne paralel bir büyüme yakalayarak Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz. FKB olarak, tüm üyelerimizle birlikte; reel sektörün, ihracatçılarının, KOBİ’lerin ve bireysel müşterilerin ihtiyacına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyor, bu anlayışla devam eden çalışmalarımızın sonucu olarak; 2022 yılının ilk çeyreğinde ekonomimize yaklaşık 100 milyar TL’lik finansman sağlamanın mutluluk ve gururunu taşıyoruz. Pandeminin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen 2022 yılına başarılı bir başlangıç yapmamız yılsonuna kadar bizlere umut veriyor.”

Bankacılık Dışı Finans Sektörü Türkiye Ekonomisine büyüyerek değer katıyor… 

Dört sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Ballı: “Finansal Kiralama sektörünün alacaklarının 91,7 milyar TL, işlem hacminin de geçen yılın aynı dönemine göre %96,7 oranında büyüyerek 13,5 milyar TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 118,8 milyar TL olarak gerçekleşti.  Geçtiğimiz yıl boyunca Finansal Kiralama sektörünün geleneksel faaliyet alanı olan iş ve inşaat makineleri yanında yenilenebilir enerjinin finansmanına daha fazla odaklandığını görmek, Türkiye’nin sürdürülebilirliğine katkı sağlaması açısından son derece önemli. Sektör, yenilenebilir enerji grubunun hızla büyümeye devam etmesi ve toplam içindeki payının artırmasıyla birlikte fark yaratıyor. Faktoring sektörünün; işlem hacminin %66 büyüyerek 69,4 milyar TL seviyelerine ulaştığını, alacaklarının ise 67,1 milyar TL seviyelerinde olduğu görülüyor. Sektörün aktif büyüklüğü 72,2 milyar TL olup; öz kaynakları ise 11,1 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. Finansman Şirketleri’mizin işlem hacmi 16,6 milyar TL seviyesinde. Aktif büyüklüğü 54,6 milyar TL seviyelerinde, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,1 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 46,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Varlık Yönetim Şirketleri; bir taraftan sektörümüzün faaliyetlerinin 6361 sayılı Kanunu kapsamına alınmasına ilişkin kanun değişikliği konusundaki çalışmaları devam ederken, diğer taraftan BDDK tarafından Yeni Yönetmelik’in getirdiği kriterlere tam uyum sağladıklarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Sektörün 2022 yılı ilk çeyrek itibariyle öz kaynakları 3,5 milyar TL, aktif büyüklüğü 6,4 milyar TL mertebesine ulaştı.  Son olarak; temsil ettiğimiz sektörlerin hizmet verdiği toplam müşteri sayısının, varlık yönetim şirketlerinin de aramıza katılmasıyla, 6,6 milyona ulaştığını belirtmek isterim. 2006 yılında BDDK Denetim ve Düzenleme altına alınmasından bugüne aktif büyüklüğü 11 kat büyüyen sektörlerimizin ekonomiye katkısı artarak devam edecek. Banka dışı finansal kuruluşların büyüklüğüyle ekonomik büyüme ve gelişme arasındaki doğrudan korelasyonu dikkate alındığında; FKB’yi oluşturan sektörlerin büyümesinin, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasındaki önemi çok daha iyi anlaşılacaktır.