COVID-19’un etkilerinin finansal yansımalarına yönelik raporda dikkat çekici veriler bulunuyor…

The Global Findex Database 2021, COVID-19 salgını sırasında gerçekleştirilen son derece kapsamlı bir araştırma. 123 farklı ülkeden 125 bin kişiyle yapılan görüşmelere dayanıyor. Burada örneğin Türkiye’deki katılımcılarla telefon üzerinden görüşüldüğü belirtilirken bazı ülkelerde yüz yüze iletişimle sonuçlar alındığı ifade ediliyor. Genel itibarıyla resmi/gayri resmi finansal hizmetlere erişim, bunların kullanımı gibi konularda derinlemesine göstergeler içeren raporda salgının etkileri de birçok açıdan inceleniyor.

COVID-19’un etkilerinin finansal yansımalarına yönelik çalışmada 15-64 yaş arası katılımcıların yaklaşık yüzde 90’ının ‘endişe duyduğu’ sonucuna ulaşıldı. 65 yaş üzerinde ise bu oran yüzde 60 seviyesindeydi. İlginç bir detay olarak kadınların, erkeklere göre ‘daha fazla endişeli’ olduğu görüldü…

Öte yandan rapora göre Türkiye’den araştırmaya dahil olan kadınların yüzde 64’ünün banka hesabı bulunuyor. Genel itibarıyla yetişkinlerin yüzde 74’ünün bir banka hesabına sahip olduğu kaydediliyor.

Katılımcıların Türkiye’deki banka hesabı sahiplerinin yüzde 45’i akıllı telefonları ile bakiyelerini kontrol ediyor. Bu oranın 2017’de yüzde 30’un altında olduğu bilgisi dikkat çekici.

Rapor, genel itibarıyla ilgi çekici birçok argüman sunuyor. Buraya tıklayarak indirebilir ve yakından inceleyebilirsiniz. İngilizce dilinde olduğunu belirtelim.