ING Türkiye – Ipsos işbirliği ile hazırlanan “Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri” araştırması 2022 ilk çeyrek raporu yayınlandı.

Raporun bana göre öne çıkan birkaç çıktısını aşağıda paylaşıyorum;

1- “Tasarruf Aracı Tercihinde” 2020 yılı sonu ile 2022 ilk çeyreği kıyaslandığında 10 yatırım aracının 8’inde çok az değişiklik olduğu ancak “BES Fonlarından” ciddi bir oranın “Kripto Yatırımı”na kaymıştır.

2- Toplumun %14’ünün hiçbir zaman bütçe takibi yapmadığı, Bütçe takibinin yaş ilerledikçe daha düzenli yapılmaktadır.

3- Hanelerin %82’sinde erkeklerin finansal kararlardan sorumlu olduğu görülmektedir.

4- Bankacılık hizmeti alanların oranı %64 olup erkeklerde bu oran %80 iken kadınlarda %48’e kadar gerilemektedir.

5- Bankacılık hizmeti alanların %85’i internet ya da mobil bankacılığı kullanmakta, kadınlarda oranın %79, 55 yaş üstünde ise %55 olduğu görülmüştür.

6- Bankacılık hizmeti alanların %12’si yatırım ve birikim ürünleri konusunda hiç bilgili değildir.

7- Yatırım ürünlerini bildiğini söyleyenlerin toplamda oranı %88 olsa da «biliyorum + çok iyi biliyorum» diyen bireylerin oranı %34’dür.

8- Erkeklerde kredi kartı kullanımı daha yüksekken kadınlar nakit ödemeyi daha fazla tercih etmektedir.

Yukarıdaki çıktıların, ülkemizdeki finansal okuryazarlığı artırma sürecinde dikkate alınması gereken çıktılar olduğunu düşünüyorum.

Raporu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Murat Güleç
2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Murat GÜLEÇ, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 2007 yılında Bankacılık kariyerine müfettiş yardımcılığı görevi ile başlamış, müfettişlik, bölge müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Halen Türkiye’nin önde gelen bankalarından birinde Birim müdürü olarak görev yapmakta ve Başkent Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans alanında doktorasını sürdürmektedir. Bankacılık, Finans, FinTech, Teknoloji konu başlıklarında finansal okuryazarlığa katkı sağlama amacıyla makaleler ele almaktadır.