Dünyada ve Türkiye’de “Sistemik Önemli Bankalar” hangileri? İşte yanıtlar…

Piyasada kuvvetli, bilançoları çok büyük, faaliyetlerinden dolayı ikame edilmesi zor olan, sınır ötesi faaliyetlere sahip, muhtemel yaşanacak mali sıkıntılardan dolayı sadece kendisinin değil tüm sektörün etkileneceği bankalar “Sistemik Önemli Bankalar” olarak adlandırılmaktadır.

2008 küresel finansal kriz sonrasında bu tip bankaların (too big to fail – batmayacak kadar büyük) kurtarılmasına yönelik alınan kamu tedbirleri, ciddi maliyetler yaratmış, bu durumdan dolayı da otorite (Basel Bankacılık Denetim Komitesi – BCBS) bu bankaların yakından takip edilmesine karar vermiştir.

2011 yılında BCBS tarafından “Küresel Çapta Sistemik Önemli Bankalar” (G-SIB) belirlenmiş ve bu bankalara ilave sermaye yükümlülükleri getirilmiştir. Her yıl bu liste ve ilave sermaye tamponu oranı güncellenebilmektedir.

Güncel G-SIB listesi içerisinde ülkemizden herhangi bir banka bulunmamaktadır. Güncel listede 30 banka olup listenin en başında aşağıdaki bankalar bulunmaktadır.

JP Morgan – 4.grup – %2.5 ilave sermaye tamponu
Citi Group – 3.grup – %2 ilave sermaye tamponu
HSBC – 3. grup – %2 ilave sermaye tamponu
BNP Paribas – 3. grup – %2 ilave sermaye tamponu

Bununla birlikte komite tarafından “Yerel Olarak Sistemik Önemli Bankalar” hakkındaki kriterlerin belirlenmesi sürecini ise yerel düzenleyici kurumlara bırakmıştır.

Ülkemizde sistemik önemli bankalar Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu ( BDDK) tarafından belirlenmektedir. Bu sürece ilişkin kurallar ve belirlenen ek sermaye tamponu ise BDDK tarafından hazırlanan “Sistemik Önemli Bankalar Hakkında Yönetmelik” 23.02.2016 tarihli ve 29633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizdeki güncel sistemik önemli bankalar ve yer aldıkları gruplar ile ilave sermaye tamponu oranları aşağıdadır;

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. – 3. grup – %2
T. İş Bankası A.Ş. – 2. grup – %1,5
T. Halk Bankası A.Ş. – 2. grup – %1,5
T. Garanti Bankası A.Ş. – 2. grup – %1,5
Akbank T.A.Ş. – 2. grup – %1,5
T. Vakıflar Bankası T.A.O. – 1. grup – %1
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. – 1. grup – %1
QNB Finansbank A.Ş. – 1. grup – %1

📍Ülkemiz Bankalarına ait bilgiler bankaların finansal tablolarından elde edilmiştir.

KaynakLinkedin
2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Murat GÜLEÇ, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 2007 yılında Bankacılık kariyerine müfettiş yardımcılığı görevi ile başlamış, müfettişlik, bölge müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Halen Türkiye’nin önde gelen bankalarından birinde Birim müdürü olarak görev yapmakta ve Başkent Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans alanında doktorasını sürdürmektedir. Bankacılık, Finans, FinTech, Teknoloji konu başlıklarında finansal okuryazarlığa katkı sağlama amacıyla makaleler ele almaktadır.