Arthur D. Little tarafından Eylül Ayında yayınlanan “DISRUPTION — CAN BANKS STRIKE BACK?” adlı makalenin önemli başlıklarını aşağıda sizler için derledim.

  • Alibaba sadece 3 dk içerisinde kredi verip vermeme kararı almakta.
  • Avrupa’nın en büyük neobankaları Revolut, N26 ve Monzo’da ortak kayıtlı olan 23 milyon kullanıcı var ve bu sayı artmakta.
  • Tüm büyük ekonomilerde geleneksel bankaların piyasa değeri/defter değeri 1 oranının altında.
  • Hem Fintech sayısı hem de Fintech yatırımları son yıllarda sürekli artmakta.
  • Müşteri ihtiyaçlarına göre yeni ürün çıkarma hızı, daha az sermaye ihtiyacı, daha az sabit giderlerinin olması, teknolojiye çok daha hızlı uyum gibi nedenlerle yaratıkları maliyet avantajı ve hizmetlerdeki esneklik/hız neobankaları geleneksel bankalara göre çok daha avantajlı hale getirmekte.

Yukarıdaki tüm sayılanlar, Geleneksel Bankaların ne kadar kuvvetli rakiplerle karşı karşıya olduklarını göstermekte.

Makalede geleneksel bankaların bu değişime karşı yapmaları gerekenler ise 6 başlıkta özetlenmiş;

1- Pick Your Battles and Embrace the Ecosystem

Değişimi kabul edin ve gidilecek yönü belirleyin

  1. Put The Customer at the Forefront of Everything

Müşteriyi her zaman ön planda tutun

  1. Invest in Technology and Innovation

Teknolojiye ve İnovasyona ciddi yatırım yapın

  1. Put in Place the Right Leadership and Governance

Liderlik ve Yönetişimde gerekli değişlikleri yapın

  1. Align Values and Culture

Kurum kültürünü yeni stratejik hedeflere göre değiştirin ve çalışanlarla beraber bu kültürü kabul edin

  1. Set Aside the Corporate Ego

Kurumsal Ego’dan kurtulun

Yukarıda belirtilen değişiklikler büyük organizasyonlar olan Bankalar tarafından bir günde yapılması zor maddeler, ancak gelecekle ilgili stratejilerini bu yönde yapmayan bankaların ileride tüm dünyada var olmaları zor gibi görünüyor.

Benim bu konudaki düşüncem, hem fintech’lerin hem de geleneksel bankaların, birbirleriyle yarışa girmeyecek, beraberce iş yapış şekillerini değiştirecekleri bir dünyanın geleceği. Her iki tarafından da çok güçlü yanları var, #rekabet içinde değil, #işbirliği içinde olacakları bir dünyada hem bankaların hem fintech’lerin hem de biz kullanıcıların kazanacağı bir ekosistem oluşacaktır.

KaynakLinkedin
Murat Güleç
2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Murat GÜLEÇ, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 2007 yılında Bankacılık kariyerine müfettiş yardımcılığı görevi ile başlamış, müfettişlik, bölge müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Halen Türkiye’nin önde gelen bankalarından birinde Birim müdürü olarak görev yapmakta ve Başkent Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans alanında doktorasını sürdürmektedir. Bankacılık, Finans, FinTech, Teknoloji konu başlıklarında finansal okuryazarlığa katkı sağlama amacıyla makaleler ele almaktadır.