Blockchain teknolojisi, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nde, 11 ve 12. sınıflarda seçmeli ders olarak alınabilecek.

Blockchain teknolojisi lise müfredatına girdi. Buna göre Blockchain, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nin Bilişim Teknolojileri alanında 11 ve 12. sınıflarında seçmeli ders olarak görülecek.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü’nce ders materyali olarak hazırlanan, “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı – Blok Zincir” başlıklı ders kitabının yazarları;

  • Dr. Arzu Kilitci Calayır,
  • Ahmet Karbukan,
  • Ali Gökdemir,
  • Özgü Asker.

Ders kitabına katkı sağlayan uzmanlar ise Erman Erşan Yorgancılar, Emel Doldur, Fatma Yılmaz, Gülşen Yalın ve Sermin Fırat Soydan…

Blockchain teknolojisinin ders olarak lise müfredatına girmesinin ekosistemin geleceği açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Blok Zincir ders kitabında;
Blok Zincir Sistemi, Kavramlar, Uygulama/Kullanım Senaryoları, Kriptografi, Hash Fonksiyonu Örnekleri, Dağıtık Defter Teknolojisi Kavramı/Çeşitleri, Madencilik Kavramı ve Blok Zincirde Kullanımı 1. Bölüm başlıklarını oluşturuyor.

Kitabın ve dolayısıyla derslerin devamında Paranın Tarihçesi, Para Politikası, Blok Zincir 1.0, Genel Amaçlı İlk Programlanabilir Blok Zincir, Bizans Hata Toleransı, İş Kanıtı Mutabakat Mekanizması, Hisse Kanıtı Mutabakat Mekanizması, Otorite Kanıtı, Geciktirilmiş İspat Mutabakat Mekanizması, Hibrit Mutabakat Algoritmaları ve Yeni Nesil Mutabakat Mekanizmalarının da aralarında yer aldığı geniş bir kapsam sunulacak.
Program; Blok Zincir Mimarisi, Akıllı Kontratlar, Blok Zincir Girişimciliği gibi ders konuları da içeriyor.

Öte yandan Blok Zincir ders kitabının 4 yazarından biri olan ve aynı zamanda müfredatı hazırlayan isimler arasındaki Dr. Arzu Kilitci Calayır’ın, önceki yıllarda FinTech İstanbul Kurucu Ortağı ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Yazıcı’nın Doktora öğrencileri arasında yer aldığı kaydediliyor.

Ek olarak Blok Zincir ders kitabında, FinTech İstanbul Akademi – Web3 Strateji Eğitimi Program Eğitmeni, ELYT.Net Kurucu Ortağı Ahmet Usta ve Serkan Doğantekin tarafından hazırlanan Blockchain 101 kitabının kaynaklar arasında gösterildiği dikkat çekiyor.