Gartner tarafından yayınlanan raporlar birçok kişi tarafından yakinen takip edilmekte. Benim ise en merakla beklediğim rapor, önümüzdeki sene için açıklanan Stratejik Teknoloji Trendlerinin neler olduğunu belirten rapordur…

Bu sene açıklanan trendlerden ziyade benim ilgimi trendlerin gösterildiği infografik çekti. Açıklanan 9 trendi de kapsayacak bir şekilde “Sürdürülebilir Teknoloji” trendinin gösterilmesi, her sektör için önümüzdeki dönemin en önemli konusunun sürdürülebilirlik olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır.

Gartner tarafından, Sürdürülebilir Teknoloji, BT hizmetlerinin enerjisini ve verimliliğini artıran bir çözümler çerçevesi olarak tanımlanmış ve 2023’te tek başına teknoloji sunmanın yeterli olmayacağı altı çizilerek belirtilmiştir.

Raporda önümüzdeki dönemde firmaların stratejilerini belirlemede 4 temel önceliğe göre hareket etmeleri gerektiği belirtilmiştir. 4 temel öncelik ve trendler aşağıda belirtilmiştir.

1- Optimize Etme (esneklik, operasyon, güven)

Aşağıda belitilen trendler, BT sistemlerini daha fazla güvenilirlik için optimize etmeyi, veriye dayalı karar vermeyi geliştirmeyi ve üretimde yapay zeka sistemlerinin değerini ve bütünlüğünü korumayı amaçlar.

  • Digital Immune System
  • Applied Observability
  • AI Trust, Risk and Security Management (AI TRISM)

2- Ölçeklendirme (dikey çözümler, ürün teslimatı/her yerde bulunma)

Bu başlıktaki teknoloji trendleri, dikey teklifleri hızlandırmayı, ürün teslim hızını artırmayı ve her yerde erişilebilir olmayı amaçlar.

  • Industry Cloud Platforms
  • Platform Engineering
  • Wireless-Value Realization

3- Öncü Olma (müşteri etkileşimi, sunulan yanıtlar, fırsatlar)

Bu trendler, iş modeli değişikliğini mümkün kılmaya, çalışanlar ve müşterilerle etkileşimi yeniden keşfetmeye ve yeni sanal pazarlara girmek için stratejileri hızlandırmaya odaklanmaktadır.

  • Superapps
  • Adaptive AI
  • Metaverse

4- Sürdürülebilir Teknoloji çözümleri

Sürdürülebilir teknolojiye yapılan yatırımlar, büyüme için yeni yollar sağlarken, daha fazla operasyonel dayanıklılık ve finansal performans yaratma potansiyeline de sahiptir.

2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Murat GÜLEÇ, 2019 yılında Başkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. 2007 yılında Bankacılık kariyerine müfettiş yardımcılığı görevi ile başlamış, müfettişlik, bölge müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Halen Türkiye’nin önde gelen bankalarından birinde Birim müdürü olarak görev yapmakta ve Başkent Üniversitesi’nde Bankacılık ve Finans alanında doktorasını sürdürmektedir. Bankacılık, Finans, FinTech, Teknoloji konu başlıklarında finansal okuryazarlığa katkı sağlama amacıyla makaleler ele almaktadır.