Alternatif Bank, 2022 yılına yönelik finansal sonuçlarını açıkladı. Basiretli ve danışman bankacılık anlayışıyla güçlü bir performans gösteren bankanın konsolide rakamlara göre aktifleri 59,8 milyar TL, nakdi ve gayri nakdi kredilerde ekonomiye sağladığı destek ise 52,9 milyar TL oldu. Mevduat hacmini 32,2 milyar TL düzeyine yükselten Alternatif Bank’ın yıl sonu itibarıyla konsolide net kârı ise 1 milyar 66 milyon TL olarak gerçekleşti.

Alternatif Bank’ın 2022 yılında konsolide rakamlara göre toplam aktif büyüklüğü, 2021 yıl sonuna oranla %18’lik artışla 59,8 milyar TL seviyesine ulaştı. Bankanın bu dönem sonu itibarıyla nakdi (finansal kiralama alacakları dâhil) ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine sağladığı destek ise geçtiğimiz yıl sonuna göre %26 artarak 52,9 milyar TL oldu. Mevduat hacmini %18,5 artışla 32,2 milyar TL seviyesine yükselten Alternatif Bank’ın, toplam mevduatlar içindeki TL mevduat oranı Liralaşma stratejisiyle uyumlu şekilde %64’e ulaştı. Bilançosundaki gelişimin yanında aktif kalitesini korumaya devam eden Bankanın ilgili dönemde sermaye yeterlilik rasyosu %22,4 oldu. 2022 yılı boyunca başarılı bir performans ortaya koyan Alternatif Bank’ın konsolide net dönem kârı ise 1 milyar 66 milyon TL olarak gerçekleşti. Artan karlılıkla birlikte Banka özkaynakları da güçlenerek %55 artışla 4 milyar 38 milyon TL düzeyine ulaştı.

“Basiretli Bankacılık anlayışıyla 30. yılımızı başarıyla geride bıraktık”

Bankanın 2022 yılsonu finansal sonuçlarını değerlendiren Genel Müdür Kaan Gür, “Küresel boyutta makroekonomik belirsizliklerin etkili olduğu 2022 yılında, Alternatif Bank olarak hedeflerimize kararlılıkla ilerledik ve 2022’yi Bankamızın 30. yılına yaraşır şekilde başarıyla tamamladık. Dikkat çekici sonuçlara imza attığımız bu yılda, ‘Basiretli ve Danışman Bankacılık’ ilkelerimiz bizim için yine yol gösterici oldu. İstikrarlı ve güçlü durarak, tüm müşterilerimize, paydaşlarımıza ve ülke ekonomisine değer yaratmaya devam ettik. Sektörümüzü yakından ilgilendiren çok sayıda mevzuatsal değişikliğin yaşandığı 2022’de güçlü aktif kalitemizi korurken, kârlılık anlamında da hedeflerimize ulaştık. Yıl boyunca bütçe hedeflerimizin üzerinde sonuçlar üretirken, TCMB’nin liralaşma stratejisi ve uygulanan makro ihtiyatı politikalar çerçevesinde mevduat ve krediler içindeki TL payımızı başarıyla artırdık. Bununla birlikte her zaman büyük bir hassasiyet gösterdiğimiz sermaye yeterlilik rasyomuzu da yükselttik.” dedi.