Paya dayalı kitle fonlaması bilindiği üzere girişimler için alternatif bir yatırım aracıdır…

Bu yöntem Türkiye’de ilk defa 3 Ekim 2019’da Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği
ile mevzuata girmiştir. Bu tarihten itibaren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından
kitle fonlama platformları listelenmeye başlanmış, 27 Ekim 2021’de yayımlanan Kitle
Fonlaması Tebliği ile de bu sürece ilişkin esaslar belirlenmiş ve her iki faaliyet tek
bir tebliğde birleştirilmiştir.

Macellan desteği ile Kitle Fonlama Bülteni tarafından yayımlanan Paya Dayalı Kitle
Fonlaması Raporu ülkemizdeki ekosisteme ilişkin ayrıntılı veriler barındırıyor. Buna
göre, Ocak 2023 itibarıyla SPK tarafından kitle fonlaması platformu olarak sırasıyla
Vakıf Yatırım, fonbulucu, fonlabüyüsün, efonla, Startup Burada, fongogo, fonangels,
baseFunder olarak toplamda 8 platform kurulmuştur. Türkiye’deki ilk paya dayalı kitle
fonlama kampanyası ise fonbulucu platformu aracılığıyla 11 Mayıs 2021 tarihinde
yapılmıştır.

Bu süre zarfında Türkiye’de yapılan kitle fonlaması ile yatırım toplayan girişimlerin
başarı oranı yaklaşık olarak %75’dir ve bu girişimlerde ortalama olarak 3.434.020₺
fonlama gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, mevzuata göre fon toplama miktarının maksimum
%20’sine kadar ek fon toplayabilen girişimlerin ek fon toplama oranı ise %57’dir.
Türkiye’nin 18.820.955₺ ile tek seferde en büyük başarılı fon toplama kampanyasına
fonangels platformu aracılığıyla Macellan girişimi olan Alternatif SuperApp sahiptir.
Buna ek olarak, bu kampanya yalnızca en büyük başarılı fon toplamadan ziyade, en
yüksek değerlemeye sahip başarılı fonlama ve pay arz oranı en düşük başarılı
kampanyı gerçekleştirmiştir.

Bu süre zarfında 80 kampanya için toplamda 267.676.800₺ fon talebi olmuş ancak
gerçekleşebilen 65 kampanya ile 223.211.310₺ toplanabilmiştir. Türkiye’nin en fazla
başarılı fonlamasının olduğu iş modelleri 23 kampanya ile B2B iş modelidir. Buna ek
olarak en fazla başarısız fonlamanın olduğu iş modeli ise 5 ile B2C iş modelidir.
Türkiye’de kitle fonlaması talebinde bulunan şirketler arasındaki en yaygın sektör
sırasıyla; yazılım (17), e-ticaret (10) ve eğitim teknolojileridir (9). Aynı zamanda en
fazla başarısız kitle fonlaması kampanyası 4 ile yazılım sektörüdür. Kampanyaya
çıkan girişimlerin ortalama değerlemesi 41.600.000₺, başarılı kampanyaların
ortalama değerlemesi 45.600.000₺ iken en yüksek değerleme 1.125.000.000₺ ile
Alternatif SuperApp’in olmuştur.

Raporda 92’si nitelikli olmak üzere toplamda 998 yatırımcının katıldığı, başarılı
fonlamalardaki girişimlerin hisselerinin ortalama %12,48’inin arz edildiği belirtilmiştir.
Bazı girişimler ikinci tur kampanyalarını gerçekleştirerek değerlemelerini yükselttikleri
görülmekte iken bazı girişimlerin ise kitle fonlamasından hemen önce veya
sonrasında girişim sermayesi yatırım fonlarından veya gerçek kişilerden yatırım
almışlardır.

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Raporu, ülkemizdeki ekosistemin bir resmini çekerken
bu fonlama aracının ne kadar ilgi gördüğünü de gözler önüne sermektedir. Bu
yöntemin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok girişimin kitle fonlama kampanyasına
başvuracağı öngörülmektedir.

Raporu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.