Enpara Bank, kısmi bölünme işlemlerine başlanacağını KAP’a bildirdi. İşte konuya ilişkin ilk detaylar…

Kısa süre önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) kuruluş izni alan Enpara Bank, faaliyet izninin alınmasını takiben kısmi bölünme işlemlerine başlanacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP’a) bildirdi.

Buraya tıklayarak detaylarını okuyabileceğiniz Resmi Gazete’de yer alan açıklama ile BDDK, 300 milyon dolar karşılığı TL sermayeli Enpara Bank AŞ mevduat bankasının kuruluşuna onay vermişti.

Gelişmenin ardından Enpara markasının bünyesi altında bulunduğu QNB Finansbank, KAP’a şu açıklamada bulundu:

“… Faaliyet izninin alınması sonrasında, bankamız hakim hissedarı (QNB Grup) ve azınlık pay sahiplerinin hissedar sıfatlarının ve mevcut pay oranlarının korunduğu bir yapıda kısmi bölünme işlemlerini yürütmek üzere BDDK, SPK ve izni gereken diğer kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulacaktır.”

Açıklamanın tam metni:

25.11.2022 tarihinde yaptığımız KAP açıklamasında belirtildiği üzere, Bankamız bünyesinde “Enpara” ticari markası altında sunulmakta olan Enpara bankacılık hizmetlerinin Bankamızdan bağımsız ve ayrı bir tüzel kişilik altında sürdürülmesine yönelik kararın uygulanmasında Bankamız hissedarları açısından azami değer yaratımının, Enpara Bank A.Ş. adı altında bir mevduat bankası kurularak Bankamızın Enpara bankacılık hizmetlerinin kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak bankaya devredilmesiyle mümkün olacağı tespitini takiben yeni banka kuruluşu için kurucu ortaklar tarafından yapılan kuruluş izni başvurusu 05/08/2023 tarihinde neticelenerek Enpara Bank A.Ş. kuruluş izni alınmıştır.

Alınan kuruluş izni sonrasında mevzuatın gerektirdiği şekilde faaliyet izni alınmasına ilişkin çalışmalara başlanacak olup faaliyet izninin alınması sonrasında ise Bankamız hakim hissedarı (QNB Grup) ve azınlık pay sahiplerinin hissedar sıfatlarının ve mevcut pay oranlarının korunduğu bir yapıda kısmi bölünme işlemlerini yürütmek üzere BDDK, SPK ve izni gereken diğer kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KaynakKAP