GFT, Banking Disruption Index başlıklı son araştırmasını yayımladı.

Dijital dönüşüm şirketi GFT, Banking Disruption Index başlıklı son araştırmasını yayımladı. Müşteri memnuniyeti eksenli araştırma, ABD’de bankacılık müşterileri arasındaki “zıt duygulara” ışık tuttu.

Buna göre katılımcıların yüzde 42’si “bankacılık hizmetlerinden memnun olduğunu” ifade ederken yüzde 58’lik daha büyük kesim ise “hizmetlerin daha iyi olması gerektiği” görüşünü paylaştı.

Araştırmaya ABD’den 2 bin kişi katılırken global görünüm için de İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya ve Polonya gibi ülkelerden 10.000 tüketici ile görüşmeler yapıldı. Sonuçlar ABD bankalarının küresel emsallerine göre daha yüksek memnuniyet oranlarına sahip olmalarına karşın müşteri beklentilerini tam olarak karşılama konusunda zorluklar yaşadığına işaret etti.

İlginç bir şekilde küresel bankacılık müşterilerinin yalnızca %14’ü bankalarından diğer alternatifler için bırakmayı düşünüyor ve %70’lik sağlam bir oran değişim emaresi sergilemiyor. Tüketicilerin %78’inin geleneksel bankacılık kurumlarına güveni ile bu argüman, bir tür “temel taşı” olmaya devam ediyor gibi görünüyor.

Çalışma aynı zamanda ülkeler arasındaki müşteri memnuniyetinin nüanslarını da araştırıyor. Örneğin, Alman tüketicilerin sadece %5’i ciddi bir memnuniyetsizlik ifade ediyor. Bu oran ABD ve İngiltere’de %2, İtalya’da %3, Japonya ve Polonya’da ise %1 seviyesinde.

FinTech’lerin yükselişiyle şekillenen finansal ortamda, köklü bankalar stratejilerini yeniden değerlendiriyor. Şüphesiz bu içgörü, Silicon Valley Bank’in çöküşü gibi olaylarla yoğunlaştı…

Raporda Açık Bankacılık kavramına da değinildi. Dünya çapında tüketicilerin %52’si bu terime aşina olsa da %76’sı doğrudan faydalarının farkında değil.