Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TRPOS Ödeme Kuruluşu’na faaliyet izni verdi.

TCMB’nin TRPOS Ödeme Kuruluşu’nun ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdiğine ilişkin kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ’ye Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları hakkındaki kanunun 12’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) (b) ve ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı kalacak şekilde (c) bendinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak üzere ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.

TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ’ye verilen izinle birlikte Türkiye’deki Ödeme Kuruluşu sayısı 27’ye yükseldi.