Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından tamamlanan dijital cüzdanlara ilişkin Yönetmelik ve Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ”Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” ve “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 7 Ekim 2023 tarihli 32332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ:
https://lnkd.in/dpudkiGi

Yönetmelik:
https://lnkd.in/dtZ3depQ

Uluslararası standartlar, en iyi uygulamalar ve diğer ülkelerdeki düzenlemeler de dikkate alınarak kuruluşların etkin, sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde faaliyet göstermesine katkıda bulunacağına inanılan eklemeler, daha açık yazılması ihtiyacı bulunan hükümler ve düzeltilmesi gerekli görülen hususlarda güncellemeler gerçekleştirildi.

Güvenli, etkin ve verimli işleyen, rekabetçi, birlikte çalışabilirliğin sağlandığı, temel altyapıları milli ve yerli olan bir ödemeler ekosisteminin tesis edilmesinin amaçlandığı değişiklikler kapsamında, ödemeler alanında düzenlemelere ilk defa “dijital cüzdan” tanımı eklendi. Bu gelişmeyle dijital cüzdan hizmetinin sunulması ile ilgili şartlar düzenlendi…

Ödemelere ilişkin çok sayıda değişikliği barındıran düzenlemelerde öne çıkanlar;

Dijital Cüzdan Hizmeti – Tanımı, kapsamı, istisnaları ve gereklilikleri

ÖHSlerin Faaliyet Sınırlarına İlişkin Düzenlemeler – Arayüz Sağlayıcılığı, Finansal Kuruluşların Hizmetlerine Yönlendirme

Uzaktan Kimlik Tespiti ve İstisna Düzenlemeleri

Anonim Ön Ödemeli Araçlar – MASAK Tebliğ No 5 İlişkisinin Tesisi

Faaliyet İzni (Lisans) Başvurusuna İlişkin Bilgi ve Belgelerde Düzenlemeler

Nitelikli Hizmetlerin Gerçek Kişilere de Sunulabilmesi – Açık Bankacılık
ÖHSlerin Altyapı Hizmetlerini Kullanan İştiraklerine (kontrol elinde bulundurduğu) İlişkin Kurallar

Temsilciliklerin Sorumlulukları ve Birlik Bildirilmlerine İlişkin Düzenlemeler

Kritik Bilgi Sistemleri ve Güvenlik Kapsamındaki Ürün ve Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Kurallar

Güncelleniyor…
Ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz…