KPMG‘nin insan kaynakları sektöründe dijitalleşmenin etkilerini ortaya koyan “Yeni Nesil İK” araştırmasına küresel yöneticilerin yüzde 98’i yapay zekâyı temel alan modellerin önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde kuruluşlarının stratejilerinde önemli bir rol oynayacağını düşünüyor.

CEO’ların yüzde 71’inin yetenekleri elde tutmanın sorun olduğu konusunda hemfikir olduğunu gösteren araştırmaya göre ayrıca kurumların yüzde 53’ü İK birimleri bünyesinde yeni analitik platformlara yatırım yapıyor.

Mevcut ekonomik ortamda, birçok işletme bir yandan en iyi yetenekleri elde tutmak için büyük bir baskı altında kalırken bir yandan da üretken yapay zekâ çağında rekabetçi kalabilmek için dijital dönüşümden geçiyor. KPMG‘nin insan kaynakları sektöründe dijitalleşmenin etkilerini ortaya koyan “Yeni Nesil İK” araştırmasına göre de çalışanların günlük iş rutinlerinde dijital yoğunluk katlanarak artıyor. Küresel iş gücünün yüzde 40’ının bu yıl işten ayrılmayı düşündüğü bir ortamda CEO’ların yüzde 71’i yetenekleri elde tutmanın sorun olduğu konusunda da hemfikir. Ayrıca araştırmaya göre kurumların yüzde 53’ü İK birimleri bünyesinde yeni analitik platformlara yatırım yapıyor. Küresel yöneticilerin yüzde 98’i ise yapay zekâyı temel alan modellerin önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde kuruluşlarının stratejilerinde önemli bir rol oynayacağını düşünüyor.

Bu nedenle KPMG‘nin insan kaynakları müdürleri içerisinde “yol gösterici” olarak tanımladığı müdürlerin önemi daha da artıyor. Yol gösterici İK müdürleri; çalışan deneyimi, veri ve analitik, iş gücü oluşturma, dijital İK, eğitim gibi entegre ve birbirini güçlendiren konulara odaklanan İK yapılanmalarını tesis ediyor. İK’da yol göstericiler, mevcut piyasa baskılarına yanıt olarak İK işlevlerini yeniden tasarlamak için cesur kararlar alıyor. Önce insan, dijital olanaklar ve sosyal sorumluluk alanlarında hedeflerini gerçekleştirmek için geleceğe bakıyorlar. Yol göstericiler, stratejilerinde önümüzdeki üç yıl için şu konulara öncelik vererek ilerliyor:

  • Yol göstericiler; işe alım, bordro ve katılım gibi geleneksel alanların ötesinde kurumlarına stratejik katma değer sağlamak amacıyla daha verimli ve etkili İK birimleri kuruyor.
  • Gerekli teknoloji uygulamalarını hızlandırıyorlar ve son derece ilgi çekici bir çalışma ortamı yaratmak için dijitali entegre ediyorlar.
  • Ticari faaliyetlerinde ortaya çıkan soruları yanıtlamak için ilişkisel analitiği kullanıyorlar.
  • Kuruluşlarının yeteneklerini daha iyi bir şekilde ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak için yeteneklerin kurum içinde dağılımını kökten değiştiriyorlar.
  • Kurumsal amaçlara liderlik yapıyorlar, bu amaçları tanımlayıp çalışanlar için gerçeğe dönüştürüyorlar. Özellikle ESG’yi benimsiyor ve çalışanları net sıfır stratejisine dâhil ediyorlar.
  • Çalışanların, özellikle de genç kuşakların, kurumlarından daha fazlasını talep ettiklerinin farkındalar. Bu nedenle esnek olmaya ve ihtiyaçlar ortaya çıktıkça bunları karşılamaya hazırlar.