Türkiye İş Bankası, iklim değişikliği ile mücadelenin yanı sıra düşük karbonlu ekonomiye geçişi hızlandırmak amacıyla kaynak temininden sürdürülebilir ürün ve hizmetler yoluyla bu kaynakların müşterilere sunulmasına uzanan uçtan uca bir iş modeli benimsiyor. Gerek kendi operasyonları gerekse müşteri ve tedarikçilerinin faaliyetlerinin yol açtığı emisyonları azaltmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını ve taahhütlerini uluslararası standartlarda yürüten İş Bankası, 44 ülkeden 138 üyesiyle küresel bankacılık aktifinin %41’ini temsil eden Net-Sıfır Bankacılık Birliği’nin imzacısı olarak veri temelli emisyon azaltım hedeflerini belirledi.

Hedefler, müşterilerinin yeşil dönüşümünde yol gösterici…  

Banka ilk olarak karbon yoğun sektörlerden enerji üretimi, çimento ve demir çelik sektörlerinde emisyon azaltımına ilişkin 2030 yılı hedeflerini açıkladı. Buna göre, 2030 yılına kadar emisyon yoğunluğunun 2021 baz yılına göre enerji sektöründe %61, çimentoda %21 ve demir-çelikte %10 azaltılması hedefleniyor. Belirlenen hedefler, Bankanın sürdürülebilirlik stratejisinin temel bir unsurunu temsil ediyor ve müşterilerinin yeşil dönüşümünde yol gösterici bir iş ortağı olma amacını yansıtıyor.

İş Bankası, belirlenen sektörlerdeki hedefleme çalışmasında Karbon Muhasebesi Finansalları Ortaklığı (PCAF) metodolojisini kullandı. Diğer sektörlere ilişkin çalışmalarını devam ettiren Banka, hesaplamaya esas teşkil eden verilerin kalitesini en üst düzeye çıkarmak için bu süreçte müşterileri ile birebir çalışmalar yürüttü. Baz yılı değerleri üzerinden sektörel azaltım hedefleri belirlenirken, uluslararası geçerliliği olan bilim temelli küresel senaryolar dikkate alındı.

“Karbonsuzlaşma hedeflerimiz ile müşterilerimizin yeşil dönüşümünü finanse etmeyi amaçlıyoruz” 

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ilişkin açıklamasında,  iklim değişikliği ile mücadele konusundaki çalışmalarının ivmelenerek devam ettiğini,  Net Sıfır Bankacılık Birliği taahhütleri kapsamında hedeflerine ulaşabilmek için, karbon yoğun sektörlerde 2030 yılı ara dönem emisyon azaltım hedeflerini ortaya koyduklarını vurguladı. Aran, “Söz konusu hedefler, kredi portföyümüzün karbon ayak izini kademeli olarak azaltmak için önemli bir adımdır. Kredi portföyümüzü iklim riskleri bakımından ele almaya devam ederken; iklim değişikliğini yeşil dönüşüm için yarattığı fırsatlar açısından da değerlendiriyoruz. Bu konuda müşterilerimizin sürdürülebilirlik yolculuğunda onlara eşlik etmeye devam edeceğiz. Enerji üretimi projeleri portföyümüzde %77 paya sahip yenilenebilir enerji projeleri için toplamda 6,8 milyar USD kaynak sağlamamızın yanı sıra 2026 yılına kadar sürdürülebilir finansman alanına yönelik 300 milyar TL’lik kaynak paketi ile de ekonomideki yeşil dönüşüme katkı sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Bankamızın 100. yılınızı kutlamaya hazırlanırken, ikinci yüzyılımızda sürdürülebilirlik konusunu stratejik önceliklerimiz arasında ele almaya devam edeceğiz. Çünkü yaşadığımız dünyayı atalarımızdan miras değil çocuklarımızdan, gelecekten ödünç olarak aldık. Geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak için hepimize sorumluluk düşüyor.” dedi.

Banka, 2040’a kadar da kömür finansmanını sonlandıracak

İş Bankası, ekonomideki yeşil dönüşümü desteklemek üzere Net Sıfır Bankacılık Birliği ara dönem hedeflerinin yanı sıra 2040 yılına kadar kademeli olarak kömür finansmanını da sonlandıracağını açıkladı. Banka 2020’de sektöre yön verecek nitelikte bir karar alarak elektrik üretiminde kömür ve doğalgaza dayalı yeni termik santral yatırımlarının ve 2021 yılında ise yeni kömür madenciliğini finanse etmeyeceğini duyurmuştu. Dubai’de düzenlen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP 28) sırasında açıklanan hedefler, Bankanın dönüştürücü finansman sağlanması konusunda üzerine aldığı sorumluluğun bir kez daha altını çiziyor.