Oxford Üniversitesi’nde Girişimcilik ve İnovasyon Profesörü ve Oxford Fintech Girişimi Direktörü olna Pınar Özcan, Merkez Bankası Dijital Para Birimleri (CBDC) konusunda İngiltere Merkez Bankası’nın Akademik Danışmanı olarak seçildiğini duyurdu.

HM Treasury ve Bank of England tarafından ortaklaşa yürütülen bu Akademik Danışma Grubu’nun amacı, dijital poundun tasarım aşamasında uzman tavsiyesi sağlamak.

Dijital pound üzerindeki çalışmalarıyla ilgili disiplinlerden uzmanları bir araya getiren grupta para politikası, finans, rekabet ekonomisi, endüstriyel organizasyon, davranış bilimi, hukuk, inovasyon teorisi, pazarlama ve işletme gibi çeşitli disiplinlerden akademisyenler yer alıyor.

Şubat 2023’te, İngiltere Merkez Bankası ve HM Hazinesi ortaklaşa olarak potansiyel bir dijital pound için motivasyonların ve tasarım seçeneklerinin bir değerlendirmesini ortaya koyan bir danışma raporu yayınladı. Henüz bir karar verilmemiş olsa da, bu belge dijital sterline gelecekte ihtiyaç duyulabileceğinin sinyalini vermişti. Bu nedenle artık çalışmaların kapsamı tasarım aşamasına geçti.

Tasarım aşamasının amacı;

  • Kapsamlı ve kavramsal bir mimari geliştirmek
  • Özel sektörle iş birliği içinde deneyler ve kavram kanıt çalılmaları gerçekleştirmek
  • Potansiyel mimarimizin gelişimini bilgilendirmek ve dijital para birimi teknolojisi hakkında anlayış oluşturmak

Etkili bir tasarım aşaması, inşa edilmesine karar verilmesi halinde dijital bir sterlinin geliştirilmesinin hızlandırılmasını sağlayacak. Pınar Özcan da bu grup altında çalışmalarını yürütecek ve CBDC’nin tasarımına katkıda bulunacak.