Financial Action Task Force (FATF), beşinci genel kurulunu, 23 Şubat Cuma günü sona gerçekleştirdi…

Kısa adı FATF olan Financial Action Task Force (Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü), 200’den fazla yargı bölgesinden oluşan Küresel Ağı’ndan delegeler ve uluslararası kuruluşlardan gözlemciler, Paris’teki FATF genel merkezinde kara para aklama, terörizmin finansmanı ve nükleer silahların yayılmasına ilişkin finansman konularını tartıştı.

Genel Kurul, yasal düzenlemelerin mali varlıkların kullanım hakkı ve şeffaflığına ilişkin 25. tavsiye’nin uygulanmasına yönelik yeni bir rehber oluşturdu. Bu, FATF’ın küresel anlamda mali varlıkların kullanım hakkı sahipliğinin şeffaflığını artırmaya ve suçluların ve teröristlerin faaliyetlerini ve fonlarını karmaşık kurumsal yapıların ve tröstler gibi yasal düzenlemelerin arkasına saklamalarını önlemeye yönelik çalışmayı tamamlıyor.

Genel Kurul ayrıca, 16. tavsiye ve bunun banka havalelerine ilişkin değerlendirme notunda yapılabilecek olası değişikliklere ilişkin bir dizi seçeneği yayınlama kararı aldı.
Önerilen revizyonlar, FATF Standartlarını ödeme sistemlerinin iş modellerindeki ve mesajlaşma standartlarındaki değişikliklere uyarlamayı amaçlıyor.
Kripto varlıklarla ilgili üye ülkeler nezdindeki gelişmeler de ele alındı. 2026’ya kadar görev yapacak yeni Başkan belirlendi…

FATF, Rusya Federasyonu için de bir bildiri yayınladı:

“FATF, Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya karşı yürüttüğü savaştan kaynaklanan, uluslararası finans sisteminin bütünlüğüne, emniyetine ve güvenliğine yönelik tehditlere karşı tüm ilgili tarafları ve uye ülkeleri, uyanık olmaya çağırmaya devam ediyor. FATF, uluslararası finansal sistemi korumak amacıyla alınan önlemlerin atlatılmasından kaynaklanabilecek olası risklere karşı tüm yetki alanlarının dikkatli olması ve bu riskleri azaltmak için gerekli önlemleri alması gerektiğini yineliyor.”

Bu bildiri, Rusya Federasyonu ile mali ilişkileri olan Bölge Ülkeleri için önem taşıyor..

Türkiye bilindiği üzere 2021’de, artırılmış izleme sürecine -gri listeye- girmişti.

Son genel kurulda,
ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı’nı tamamladığı sonucuna ulaşılabilir.

Türkiye için artık PC (R.15) olarak derecelendirilen yalnızca bir tavsiye kaldı ve NC olarak derecelendirilen yeni bir öneri yok.

Kripto varlıklarla ilgili Türkiye’nin yürürlüğe koyacağı yasal düzenlemelerle birlikte, Haziran’da gri listeden çıkabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı. FATF mutad takvimine göre 2025 yılında ilgili ülkeler için rapor düzenlenecek. 2026’daki genel kurulda ise izleme listeleri güncellenecek.

FATF genel kurulu, Barbados, Cebelitarık, Uganda ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni, artırılmış izleme sürecinden çıkardı.

Türkiye’yle ilgili son raporu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Genel Kurul ve Rusya hakkındaki bildiri için buraya tıklayabilirsiniz.

Konuk Yazar: Av. Ferhat Aznevi