İlgili metin “ileriye doğru tarihi bir adım” olarak nitelendirildi…

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ilk kez yapay zeka konusunda bir kararı kabul etti. Bu kapsamda yapay zeka sistemlerinin AB 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’ne ulaşılması konusundaki potansiyeli kabul edilerek; yapay zekanın tasarımı, geliştirilmesi, konumlandırılması ve kullanımında insan haklarına saygı gösterilmesi, korunması ve desteklenmesi gerektiğinin altı çizildi.

120’den fazla Üye Devlet tarafından desteklenen metnin “ileriye doğru tarihi bir adım” olarak nitelendirildiği belirtiliyor…

Bireylerin çevrimdışı olarak sahip oldukları hakların yapay zeka sistemlerinde çevrimiçi olarak da korunması gerektiğinin altı çizildi ve tüm devletler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve medya yapay zekanın güvenli, emniyetli ve güvenilir kullanımına ilişkin düzenleyici ve yönetişim yaklaşımlarını ve çerçevelerini geliştirmeye ve desteklemeye çağırıldı.

KaynakUN.org