Alternatif Bank, Engelsiz Bankacılık alanında yürüttüğü çalışmaların sosyal etkisini ölçümlemek amacıyla KUSIF iş birliğiyle bir araştırma gerçekleştirdi. Banka, Engelsiz Bankacılık konusu özelinde Türkiye’de örnek olabilecek ilk kapsamlı sosyal etki araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Alternatif Bank, 5 yıldır ‘hak temelli’ bir yaklaşımla sürdürdüğü Engelsiz Bankacılık alanındaki faaliyetlerinin farklı gruplardaki paydaşları ve kamuoyu nezdindeki sosyal etkisini ölçümlemek amacıyla Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) ile 2023 yılında başlattığı sosyal etki araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Engelsiz Bankacılık konusu özelinde Türkiye’de örnek olabilecek ilk kapsamlı sosyal etki araştırması “Sosyal Etki Ölçümü ve Yönetimi: Engelsiz Bankacılık Örneği” ile Banka, sadece bankacılık sektörüne değil, toplumun geniş bir kesimine fayda sağlamayı hedefliyor.

“Engelsiz Bankacılık çalışmalarımızın yarattığı sosyal etkiyi ölçümlemek istedik ”

Araştırmayla ilgili görüşlerini paylaşan Alternatif Bank Genel Müdürü Ozan Kırmızı, “Alternatif Bank olarak sunduğumuz tüm hizmetlere, herkesin eşitlik çerçevesinde kolaylıkla ulaşabilmesini kurumsal önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu anlayışla, yaklaşık 5 yıldır yürüttüğümüz ‘Engelsiz Bankacılık’ çalışmalarımızla, bankacılık hizmetlerimizi herkesin erişebileceği şekilde tasarlamanın ve sunmanın önemine inanarak, ‘yardım temelli değil hak temelli’ bir yaklaşımla faaliyetlerimize devam ediyoruz. 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz tüm bu eforumuzun erişilebilirlik ve engelleri kaldırmak noktasında, paydaşlarımız ve kamuoyu nezdinde nasıl bir etki ve farkındalık yarattığını ölçümlemek istedik. Çevreye yönelik projelerde ölçümlemenin gelişmiş standartları bulunsa da, bu gibi sosyal projelerin etkisini ölçümlemek daha zor ve karmaşık bir yaklaşımı beraberinde getiriyor. Bizde bu doğrultuda bu alandaki en muteber kurumlardan biri olan (KUSIF) ile geçtiğimiz yıl önemli bir iş birliğine imza attık. Değerli KUSIF ekibine, “Engelsiz Bankacılık” alanında yürüttüğümüz tüm bu çalışmaları akademik bir zemine oturttukları, çok farklı ve uzman gözüyle detaylı şekilde analiz edip bize yepyeni bakış açıları kattıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten büyük bir emek ve mesai harcadılar, ortaya da bize göre çok çok değerli ve anlamlı, yine sektörümüze örnek olacak bir çalışma çıktı” diye konuştu.

Araştırmanın çıktılarını da değinen Ozan Kırmızı şunları söyledi: “Gördüğümüz sonuçlar, Bankamızın yaratmak istediği değişim ve etki hedefine ulaşma konusunda doğru adımlarla ilerlediğini objektif bir şekilde gösterdi. Engelsiz Bankacılık alanındaki çalışmalarımızla özellikle çalışanlarımız ve diğer iç paylaşlarımızda farkındalık ve sahiplenme konusunda önemli bir yol kat ettiğimizi görüyoruz. Dış paydaşlarımızda ise olumlu bir hareketin başladığını görüyoruz. Bu çerçevede yapılan kapsamlı ölçümleme ve bulgular bundan sonraki süreçte çalışmalarımızı şekillendirecek. Başladığımız yere kıyasla önemli bir yol kat etmiş olsak da “artık tamam” diyebileceğimiz noktada değiliz, daha önümüzde uzun bir yol olduğunun farkındayız. Bu yüzden Engelsiz Bankacılık alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Engelsiz Bankacılığı sadece bir sorumluluk çalışmasından öte, stratejik hedeflerimizden olan çalışan ve müşteri deneyiminde mükemmeliyet arayışımızın bir tamamlayıcısı ve de marka kimliğimizin bir parçası olarak görüyoruz.”

Araştırma ve Sonuçları Hakkında:

•Nitel ve nicel yöntemlerin kullanıldığı araştırma 6 ay sürdü: Alternatif Bank’ın paydaşları üzerinde yarattığı etkiyi, sosyal değeri anlamak ve değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen araştırmanın ilk aşamasında, Engelsiz Bankacılık Danışma Kurulu, çalışanlar ve iş ortaklarıyla görüşmeler yapılarak paydaş haritası oluşturuldu ve sosyal etki analizinin değişim teorisi belirlendi. 6 ay süren araştırmanın ikinci aşamasında ise paydaşların yaşadığı değişimleri anlayabilmek için segmente edilen farklı gruplarla odak grup görüşmeleri ve kantitatif anket uygulamaları gerçekleştirildi.

Banka çalışanlarında yaşanan değişimler dikkat çekiyor: Engelsiz Bankacılık kapsamında yürütülen faaliyetler sonucunda, farklı paydaş gruplarında yaşanan değişimler gözlemlendi. Özellikle Alternatif Bank çalışanlarının farkındalık ve sahiplenme seviyelerinde önemli artışlar gözlemlendi. Engelsiz Bankacılık alanında yapılan faaliyetlerden önce banka çalışanları arasında erişilebilir bankacılık hizmetlerine önem verme oranı %48 iken Bankanın Engelsiz Bankacılık faaliyetlerinden sonra %92’ye, Banka çalışanları arasında engelli müşterilerin ihtiyaç duyabileceği destek mekanizmalarını bilme oranının ise %33’den %87’ye yükseldiği gözlemlendi. Bir diğer önemli değişim, çalışanlarda hak temelli dil ve yaklaşımın benimsenmesi değişiminde olduğu bulgular arasında yer aldı. Engelsiz Bankacılık alanında yapılan faaliyetlerden haberdar olmadan önce Banka çalışanlarında hak temelli dil ve yaklaşımın benimsenme oranı %32’den Bankanın Engelsiz Bankacılık faaliyetlerinden sonra %84’e yükseldi. Öte yandan bilgi ve farkındalık düzeyinde yaşanan değişimlerin dışında Banka çalışanlarının beceri düzeyinde de değişim yaşadıkları görüldü. Engelsiz Bankacılık alanında yapılan faaliyetlerden haberdar olmadan önce tüm banka çalışanlarının engelli müşterilerle doğru iletişim kurabilme becerilerine ilişkin oran %33’ten, Engelsiz Bankacılık faaliyetlerinden sonra %75’e yükseldiği belirlendi.

Araştırma sonuçlarının detaylarına ve araştırma kapsamında yayımlanan Sosyal Etki Analizi Engelsiz Bankacılık Örneği raporu ve Vaka Analizi kitapçığını linklere tıklayarak indirebilirsiniz.