Yeni bir araştırmaya göre Z kuşağındaki Müslümanların yüzde 85’i İslami bankacılığı denemek istiyor.

SaaS bulut bankacılığı platformu Mambu, Beliefs & Business: The Shape of Islamic Finance in 2024 (İnançlar ve İş Dünyası: 2024’te İslami Finansın Şekli) başlıklı araştırmasını yayımladı.

Araştırma; Birleşik Krallık, Güney Afrika, BAE, Endonezya, Malezya ve Suudi Arabistan’da yaşayan 16-40 yaş arasındaki (*Z kuşağı) katılımcılarla gerçekleştirildi. Anket şeklindeki çalışmanın en dikkat çekici sonucu, katılımcıların yüzde 85’inin İslami bankacılığı denemek istemesi oldu. Hatta ankete katılanların beşte biri, erişim ne kadar zor olursa olsun İslami Bankacılığı mutlaka denemek istediklerini ifade ediyor.

İslami bankacılık olarak adlandırılan sistem, ödünç verilen paradan para kazanmayı (faiz, vb.) yasaklıyor. Faiz yasak olduğu için mevduat olarak toplanan para reel ekonomiye yatırılıyor…

Diğer taraftan araştırmaya katılan Müslümanların yüzde 39’unun İslami bankacılığı hiç bilmediği belirtiliyor. Ayrıca katılımcıların yüzde 18’i kurumların, İslami bankacılığın uygulanmasına yönelik vaatlerini yerine getireceğinden emin değil.

Araştırmadaki ilgi çekici bir diğer sonuç, ankete katılanların yüzde 83’ünün bankalarının paralarını kullanarak yaptığı yatırımların dini inançlarıyla uyumlu olmasını istediğini gösteriyor. Bu oran 2021’de yüzde 74 olarak kayıtlara geçmiş.

Mambu’nun araştırması, Birleşik Krallık’ta Y kuşağı ve Z kuşağı Müslümanlarının yüzde 31’inin geleneksel/yatırım bankacılığı kullandığını, ancak daha yaygın olması durumunda İslami bankacılık seçeneğine geçiş yapacaklarını ortaya koyuyor.

Ek olarak İngiltere ve Suudi Arabistan’da yaptığı ankete katılanların yaklaşık yüzde 44’ü, İslami bankacılığı kullanmamalarının nedeninin bunun bir olasılık olduğunu bilmemeleri olduğunu söylüyor.

Bu noktadaki araştırma sonuçları, İslami bankacılığa yönelik artan talebi karşılamak için yeni kurumların ortaya çıkabileceği yeni bir geleceğe işaret ediyor olabilir…

Araştırma raporunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz. İngilizce dilindedir.

*Generational Kinetics, Z kuşağını 1996-2015 yılları arasında doğanlar olarak tanımlamaktadır.