Rekabet Kurulu, Apple ’ın, Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi esnasında tespit edilen eylemlerinin Rekabet Kanunu’nu ihlal edip etmediği yönünde soruşturma başlatılmasına karar verdiğini duyurdu.

Kurul açıklamasına göre Apple’ın inceleme altına alınacak eylemleri aşağıda şekilde;

  • Uygulama geliştiricilerin, uygulama içinde kullanıcılarını uygulama geliştiricinin internet sitesi gibi uygulama dışındaki ödeme kanalları hakkında bilgilendirmesinin engellenmesi
  • Uygulama dışı alternatif ödeme kanallarına yönlendiren bağlantılara uygulama içinde yer verilmesinin engellenmesi
  • Uygulama içindeki satın alımlarda Apple’ın kendi ödeme sisteminin zorunlu tutulması

Kurul, Apple’ın yukarıdaki eylemleri nedeniyle,

  • Tüketicilerin daha iyi seçeneklere (daha düşük fiyata) erişme imkânlarının kısıtlanıp kısıtlanmadığının,
  • Apple’ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığının ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişini engelleyip engellemediğinin,
  • Apple’ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişinin engellenip engellenmediğinin, incelenmesine gerek olduğu kanaatine varmıştır.

Belirtmek gerekir ki Apple, söz konusu eylemleri ile bağlantılı olarak uzun zamandır Avrupa Birliği ve ABD’deki otoritelerin radarında. Bu kapsamda Apple, Avrupa Birliği’ndeki DMA düzenlemesi kapsamında uygulama geliştiricilerle olan sözleşmelerini güncelleyerek geliştiricilere otonomi vermiş; ABD’de ise Epic Games vs. Apple davası kararı nedeniyle geliştiricilerin kullanıcıları “dış ödeme kanallarına yönlendirmesi”ne izin vermişti.

Yukarıda anılan kararların bir kelebek etkisi yarattığı ve Rekabet Kurulu’nun da konuyu ajandasına aldığını görmekteyiz.

Rekabet Kurumu resmi web sitesinde yayınlanan duyuru metnini haberin devamında görebilirsiniz.

İlgili Rekabet Kurulu duyurusu için buraya tıklayabilirsiniz.

KaynakLinkedIn