PwC ve Strategy& tarafından hazırlanan rapor, 2025 yılı ve sonrasına dair ilginç öngörüler içeriyor.

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetlerinde faaliyet gösteren PwC, farklı sektörlerdeki gelecek öngörülerine yer verdiği “2025 ve Ötesi” serisinin ‘Ödemeler’ başlıklı raporunu yayımladı.

Finansal hizmetler sektörü, COVID-19 salgınının hızlandırdığı önemli bir dönüşümün ortasında. Dijitalleşmenin dünya nüfusunun giderek daha büyük kısmının finansal hayatında oynadığı kilit rol göz önüne alındığında, e-ödemeler bu dönüşümün merkez üssünde. Ödemeler giderek nakitsiz hale geliyor ve sektörün katılımı teşvik etmedeki rolü önemli bir öncelik halini aldı. Aynı zamanda ödemeler, dijital ekonomilerin gelişimini destekliyor ve inovasyonu teşvik ediyor; üstelik ekonomiler için istikrarlı bir temel işlevi de görüyor.

Bu kapsamda PwC ve Strategy& tarafından hazırlanan ödemeler raporu, sektörün mevcut trendlere ne şekilde tepki vereceği, önümüzdeki yıllarda ne kadar başarılı olacağı ve genel olarak toplum üzerindeki olası etkilerini ele alıyor.

Raporla ilgili İngilizce basın duyurusunda Türkiye’de “otobüs bileti satın almak için kısa mesaj gönderilmesi” şeklindeki inovasyonun örnek olarak gösterilmesi dikkat çekiyor. Çin’de market alışverişi yapmak için QR kod kullanmak ve ABD’de cep telefonuyla satış terminaline dokunmak gibi diğer örneklerle devam ediliyor…

Nakitsiz ödeme trendi büyümeye devam edecek

Raporda yer alan öngörülere göre küresel nakitsiz ödeme hacimleri 2020-2025 yılları arasında 1 trilyondan yaklaşık 1,9 trilyon işleme çıkacak. Ayrıca raporda 2030 yılına kadar bu rakamın 3 trilyona ulaşacağına dair beklenti de yer alıyor.

Asya-Pasifik bölgesinin en hızlı büyümesi beklenen pazar olduğu belirtilirken onu Afrika ve Avrupa’nın takip edeceği ifade ediliyor.
Bu noktadaki büyüme hızı seviyelerinin finansal erişimde daha az engeli bulunan gelişmekte olan-gelişmiş ülkelerde daha az olması doğal bir sonuç şeklinde yorumlanabilir.

Raporun tamamını buraya tıklayarak web sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz. İngilizce dilindedir.