Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Prof. Dr. Selim Yazıcı

Prof. Dr. Selim Yazıcı

Prof. Dr. Selim Yazıcı
18 HABERLER 0 YORUMLAR
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Ayrıca, Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde, Sigortacılık Bölümü'nde 2009-2016 yılları arasında misafir öğretim üyesi olarak "E-Sigortacılık" dersini vermiştir. 2019 yılından beri misafir öğretim üyesi olarak Özyeğin Üniversitesi, Financial Engineering and Risk Management (FERM) Yüksek Lisans Programı'nda Financial Technologies dersini vermektedir. Teknolojiye ve teknolojinin yaratacağı fırsatlara inanmış bir akademisyen olarak, 2000'li yılların başında, teknolojideki değişimin finansal kuruluşların üretim, pazarlama, satış, dağıtım ve satış sonrası süreçlerinde yaratacağı etkileri ve e-ticaret olanaklarını değerlendiren araştırmalar yapmış ve sigortacılık sektörüne özel bir envanter oluşturmuştur. Bu çalışmaların sonuçlarını, ortak yazar olarak yer aldığı "Elektronik Sigortacılık" (2002) adlı kitabında yayınlamıştır. Daha sonra, finansal hizmetler dünyasındaki teknolojik değişimi ve müşterilerin dijitalleşmesini gözlemleyerek, özellikle bankacılık ve sigortacılık sektöründe dijital dönüşüme yönelik projeler geliştirmiştir. Teknolojinin finansal hizmetler sektöründe kullanımı ve çevik yapılar olan start-upların bu alandaki girişimcilik faaliyetlerini içeren FinTech ve InsurTech konuları ilgi alanını oluşturmaktadır. Girişimcilik, Finansal Teknolojiler, Dijital Sigortacılık, Proje Yönetimi, İş Sürekliliği Yönetimi, İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve Örgütsel Davranış konularında dersler vermektedir. Finansal teknolojiler konusunda girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği tüm alanları kapsayan ve ülkemizde ilk olarak FinTech İstanbul tarafından gerçekleştirilen "FinTech 101 Eğitim Programı"nın şekillenmesini sağlamıştır. Öğrenen Organizasyonlar (2001), Elektronik Sigortacılık (2002), E-Öğrenme (2004) ve İş Sürekliliği Yönetimi (2013) başlıklı yayınlanmış dört kitabı bulunmaktadır. TSEV ve TSPB'nin eğitmenlerinden olup bankalar ve sigorta şirketleri için çeşitli konularda eğitim programları düzenlemiştir.
Frankfurt Digital Finance (FDF) Konferansı’nın beşincisi 7-8 Şubat 2024 tarihlerinde Avrupa’nın bankacılık başkenti olarak nitelendirilen Frankfurt’ta geniş bir dinleyici katılımı ile gerçekleşti. FinTech İstanbul adına etkinliği Prof. Dr. Selim YAZICI, FinTech İstanbul Almanya Temsilcisi Elif KOCAOĞLU ULBRICH ve FinTech İstanbul...
Finansal Teknoloji alanı, günümüzde tüm kurumların üzerinde hassasiyetle durarak öğrenmek ve çalışanlarına aktarmak istedikleri bir alan haline geldi. Bankaların yanısıra, artık hızla büyümeye ve sayıları artmaya başlayan Ödeme ve E-para kuruluşları da yeni işe başlayan çalışanlarına öncelikle Finansal Teknolojiler...
Finansal teknoloji alanı, yarattığı fırsatlar ve ekonomik değer düşünüldüğünde birçok ülkenin ekonomi politikası içerisinde ayrıcalıklı bir yere oturmaya başladı. Bu alanın yarattığı ekonomik değeri üç ana başlıkta değerlendirmek mümkün. Birincisi, dünya üzerindeki bütün ülkelerin çözüm aradığı finansal kapsayıcılık...
COVID-19 Pandemisi, bir bilim-kurgu filminde izlediğimizde “bu kadarı da olmaz” diyebileceğimiz nitelikte, daha önce hiç yaşamadığımız bir tecrübeyi bize yaşattı. Hem toplumsal, hem de ekonomik anlamda... Bu durumu ekonomik anlamda her ülke, her sektör ve her kuruluş farklı biçimde...
Sıra Dışı Olayların İnsanlığın Geleceği Üzerindeki Etkileri Belki de benim jenerasyonumdakilerin hatırlayabileceği “küresel ölçekte etki yaratabilecek” en sıra dışı olay (daha hatırlanabilecek birçok olayın dışında), 1991’de yaşanan Birinci Körfez Savaşı olmuştur. Çünkü bir film senaryosu dışında savaşı ilk defa televizyondan...
Aşağıda yayınladığımız yazılar, Prof. Dr. Selim Yazıcı'nın Özyeğin Üniversitesi, Financial Engineering and Risk Management (FERM) Yüksek Lisans Programında vermiş olduğu Financial Technologies dersinde öğrencilerin bitirme ödevi olarak hazırladıkları çalışmalardan oluşmaktadır. Yazılar kendilerinden izin alınarak yayınlanmaktadır. Open Banking Discourse Hazırlayan: Ege Tansel What...

Paranın Geleceği

Aşağıda yayınladığımız yazılar, Prof. Dr. Selim Yazıcı'nın Özyeğin Üniversitesi, Financial Engineering and Risk Management (FERM) Yüksek Lisans Programında vermiş olduğu Financial Technologies dersinde öğrencilerin bitirme ödevi olarak hazırladıkları çalışmalardan oluşmaktadır. Yazılar kendilerinden izin alınarak yayınlanmaktadır. Future of Money Hazırlayan: Cihat Karaismağiloğlu Everything...
Aşağıda yayınladığımız yazılar, Prof. Dr. Selim Yazıcı'nın Özyeğin Üniversitesi, Financial Engineering and Risk Management (FERM) Yüksek Lisans Programında vermiş olduğu Financial Technologies dersinde öğrencilerin bitirme ödevi olarak hazırladıkları çalışmalardan oluşmaktadır. Yazılar kendilerinden izin alınarak yayınlanmaktadır. Payment Systems in Financial Technologies Hazırlayan:...

Bu giyilebilir mi?

Aşağıda yayınladığımız yazılar, Prof. Dr. Selim Yazıcı'nın Özyeğin Üniversitesi, Financial Engineering and Risk Management (FERM) Yüksek Lisans Programında vermiş olduğu Financial Technologies dersinde öğrencilerin bitirme ödevi olarak hazırladıkları çalışmalardan oluşmaktadır. Yazılar kendilerinden izin alınarak yayınlanmaktadır. Is it wearable? Hazırlayan: Naime Eriş Does...
Aşağıda yayınladığımız yazılar, Prof. Dr. Selim Yazıcı'nın Özyeğin Üniversitesi, Financial Engineering and Risk Management (FERM) Yüksek Lisans Programında vermiş olduğu Financial Technologies dersinde öğrencilerin bitirme ödevi olarak hazırladıkları çalışmalardan oluşmaktadır. Yazılar kendilerinden izin alınarak yayınlanmaktadır. THE REAL CATALYST BEHIND THE...