İngiltere’nin 23 Haziran’da yapmış olduğu, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılıp ayrılmamasını belirleyen referandumda 16,141,241 seçmen (%48.1) AB’de kalmaktan yana oy kullanırken, 17,410,742 seçmen (%51.9) AB’den ayrılma yönünde oy kullandı.[1]

Referandumdan Brexit kararı çıkması İngiltere’deki herkes için çok şaşırtıcı bir sonuç oldu. AB’de kalmaktan yana oy kullanan, AB vatandaşlarının yoğunlukla yaşadığı ve çalıştığı Londra’da Brexit sebebiyle bu günlerde ağır bir hava var.

İngiltere’nin AB’den ayrılabilmesi için, İngiliz hükümetinin ayrılma kararını onaylayarak, Avrupa Birliği Antlaşması’nın 50. Madde’sini (Article 50) harekete geçirmesi ve en az iki yıl sürmesi beklenen AB ile çıkış müzakerelerini başlatması gerekiyor. Brexit sebebiyle oluşan belirsizliğin ve riskin en düşük seviyeye inmesi için, İngiltere’nin bu zorlu sürece bir an önce başlaması isteniyor. İngiltere’nin gelecekte AB ile nasıl bir ilişkide olmak isteyeceği ve aynı zamanda AB’nin İngiltere’ye olacak yaklaşımının müzakere sonuçlarını olumlu veya olumsuz yönde etkileyeceği öngörülüyor.

İngiltere’de Brexit kararından en fazla etkilenecek sektörler arasında kuşkusuz finansal hizmetler ve bankacılık sektörleri gösteriliyor. İngiltere ekonomisinin kalbi olan bu sektörlerin, Brexit’in beraberinde getirdiği büyük belirsizlik sebebiyle diğer sektörlere göre daha fazla etkileneceği bekleniyor. İngiltere finansal hizmetler ve bankacılık sektörünün merkezi olan Londra’nın, AB’den çıkma sürecinde yapılacak görüşmeler ve müzakerelerden nasıl etkileneceği ise merak konusu.

Buna rağmen İngiltere’nin AB’den tamamen ayrılması 2 yıldan önce mümkün görünmüyor. Öngörülen süre olan en az 2 yıl boyunca, İngiltere AB üyeliğini sonlandırma sürecini tamamlayana kadar, finansal hizmetler ve FinTech sektörlerini etkileyen regülasyon ve uygulamalar değişmeyecek. İngiltere, Avrupa Birliği’nden çıkış sürecini tamamlamadığı sürece, bütün AB regülasyonları ve kanunlarına uyumlu olmaya devam edecek. İngiltere’nin AB’den çıkması sonucunda finansal hizmetler ve bankacılık regülasyonlarında ne gibi düzenlemeler veya değişiklikler olacağı henüz bilinmiyor.

AB ülkelerine işlerini büyütmek isteyen İngiliz finansal hizmetler firmalarının “Passporting” adı verilen, finans piyasası pasaportunu kaybedecek olmaları da Brexit’in finansal hizmetler sektörüne yapacağı en önemli etkilerinden biri olarak görülüyor. Passporting, AB üye ülkelerinin herhangi birinde faaliyet göstermek için o ülkeden lisans almış bir firmaya, hizmetlerini diğer AB ülkelerinde ek bir izin almasına gerek kalmadan sunma fırsatı veriyor. Bu nedenle, Brexit müzakerelerinde İngiltere’nin AB ile passporting haklarını korumak için anlaşmaya varması, ekonominin kalbi olan finansal hizmetler ve bankacılık sektörleri için büyük önem teşkil ediyor.  Eğer bu konuda anlaşma sağlanamazsa, firmalar AB ülkelerinde işlerini büyütebilmek için o ülkelerden izin almak durumunda kalacak ve bu durum finansal hizmetler sektöründeki İngiliz firmalarına ek bir yük getirecek. Ayrıca, AB ülkelerinde faaliyet göstermek adına Avrupa’nın diğer finans merkezlerine taşınacak firmalar, finans sektörüne bağlı olan FinTech firmalarının da aynı kararı almalarına sebep olabilir. Bu durum İngiltere FinTech sektörünü önemli ölçüde etkileyecektir. İngiltere’nin Brexit müzakereleri sonucunda AB tek pazarında kalmayı başarabilmesi ve passporting haklarını koruyabilmesi, FinTech firmalarının regülasyonlardan etkilenmemeleri adına büyük önem taşıyor.

Bunun dışında, serbest dolaşım hakkı üzerinde yapılacak görüşmelerin, FinTech firmalarının yetenekli ve alanında uzman iş gücü temin edebilmeleri üzerinde önemli etkileri olacaktır. Londra’nın FinTech merkezi olmasının sebeplerinden birisi de, AB’de yaşayan yetenekli ve başarılı iş gücünü etkileyebilme yeteneğine sahip olması ve temin edebilmesidir. Londra’da bulunan FinTech firmalarının başarıyı yakalamasında en büyük etkenlerden biri olarak Avrupa’da bulunan yetenekli iş gücüne olan erişimleri gösterilmektedir. Eğer Londra müzakereler sonucu AB iş gücüne olan erişimini kaybederse, FinTech sektörü bu durumdan önemli ölçüde etkilenecektir.

Brexit sonucu ile birlikte, Londra’nın “Avrupa FinTech merkezi” unvanını kazanmak isteyen Avrupa’nın diğer FinTech merkezleri arasında finans şirketlerini, bankaları ve yetenekli iş gücünü etkilemek adına bir rekabet olacaktır. Londra’da bulunan bazı FinTech firmaları AB’de bulunmanın getirdiği avantajlar sebebiyle Avrupa’nın diğer FinTech merkezlerine yerleşmeyi tercih edebilir. Bu durum, Londra’nın “Avrupa FinTech merkezi” unvanını olumsuz etkileyebileceği gibi, Avrupa’nın genelinde FinTech ekosistemlerinin gelişimini olumlu yönde tetikleyebilir. Fakat Londra’nın başarılı ve çok gelişmiş olan; bankaları, finansal hizmetler firmalarını, FinTech start-uplarını, sektörü destekleyen hükümet ve düzenleyici kurumları kapsayan; inovatif ve girişimcilik kültüründen beslenen FinTech ekosistemi, ve dünya FinTech merkezi unvanını elde etmiş olması diğer şehirler üzerinde olan üstünlüğünü korumasında yardımcı olacaktır.

Öte yandan, Brexit sebebiyle AB ülkelerine işlerini büyütmek isterken regülasyon engeline takılacak Londra FinTech firmaları yatırımcılardan daha az ilgi görebilir, ve Brexit süreci boyunca oluşacak belirsizlik nedeniyle Londra’nın yatırımcıların gözündeki önemi azalabilir.

Londra, İngiltere ve Avrupa’nın finansal hizmetler merkezi olması yanı sıra, dünyanın FinTech merkezi olarak görülüyor. Londra’nın dünya FinTech merkezi olması için yapılan bunca çalışma ve yatırım sonrasında, bu statüyü korumak için, İngiltere’nin en az iki yıl sürecek AB çıkış müzakerelerinde alacağı zararı en düşük seviyeye indirmek adına büyük çaba göstereceğini düşünüyorum. Örneğin, Brexit’in İngiltere’de bulunan teknoloji firmalarına nasıl bir etkide bulunacağını anlamak ve bu süreçte İngiliz hükümetinin bu firmaları olası etkilerden koruyabilmesi için ne gibi adımlar atması gerektiğini öğrenmek amacıyla, TechCity UK tarafından teknoloji firmalarına yönelik bir anket düzenleniyor.[2]

Sonuç olarak, İngiltere’nin AB ile gelecekte sahip olmak istediği ilişkiye ve AB yetkililerinin Brexit müzakereleri sürecinde İngiltere’ye karşı tutumuna bağlı olarak, Londra FinTech sektörünü pozitif ya da negatif sonuçlar bekliyor. İngiltere ve Avrupa Birliği arasında yapılacak Brexit müzakerelerinin sonucunda Londra’nın köklü finansal hizmetler ve başarılı FinTech sektörünün ne yönde etkileneceğini bekleyip göreceğiz.

 

Melike Belli

Pazar Geliştirme Yöneticisi

Cybertonica Ltd, Londra

01.07.16

[1] http://www.bbc.co.uk/news/politics/eu_referendum/results

[2] http://www.techcityuk.com/blog/2016/06/share-views-brexit/