The Banker’ın Şubat 2017 sayısında yayımlanan “Too Little, Too Late… Have Banks Missed The Digital Drive?” başlıklı yazısında, bulut tabanlı teknolojilerin API’lar sayesinde yeni iş modelleri üretmenin ve geliştirmenin maliyetini düşürdüğünü anlatan Chris Skinner; düzenleyicilerin, bankaların bu imkandan yararlanması konusunda istekli olduğuna dikkat çekiyor.

Fintech dünyasının önemli düşünce liderleri arasında gösterilen ve geçtiğimiz yıllarda çeşitli etkinliklerde ülkemizde de ağırladığımız Chris Skinner tarafından kaleme aldığı makalede, gerek banka-Fintech işbirlikleri, gerek Avrupa’da tasarı aşamasındaki düzenlemelerle ayak seslerini daha fazla duyduğumuz açık bankacılığın önemine değiniyor. İşte Chris Skinner’ın yazısından öne çıkan ifadeler:

  • Yeni bir bankacılık hizmeti geliştirmek, eskisine kıyasla oldukça kolaylaştı ve ekonomik hale geldi. On yıl önce, yeni bir bankacılık hizmeti geliştirmek için kurum içinde ciddi teknolojik yatırımlar yapılması ve büyük bir takım kurulması gerekiyordu. Bu maliyetler, pazara girmek isteyen yeni oyuncular için büyük bir bariyerdi.
  • 2006’da ise bulut tabanlı hizmetler ortaya çıkmaya başladı. SaaS (Software as a Service) ile başlayan bu dönüşüm, farklı platformlar ve altyapıların yaygınlaşmasıyla ulaşılabilir hale geldi.
  • API’lar teknolojisi, inovasyon maliyetlerini aşağı çeken önemli bir unsur oldu. Açık kaynaklı geliştirmenin ana bileşenlerinden biri olan API’lar, üçüncü partilere yeni teknolojiler geliştirme imkanı sunmasıyla finans alanında önemli bir rol oynamaya başladı.
  • Apple Pay, PayPal, Uber, Airbnb gibi firmalar, bu dönüşümü en iyi şekilde kullanıp hızlı büyümeyi başaran şirketler ve ürünler arasında yer alıyor
  • Çok hızlı büyüyen yeni bir ekonomi yaratan bu dönüşüm karşısında finansal kurumların nasıl hareket edeceği önem taşıyor. Bu teknolojik dönüşüme yanıt verip büyük ve hantal iç yapılardan küçük, çevik ve açık yapılara geçmek için kültürel değişime ve önemli teknolojik yatırımlara ihtiyaç var.
  • Bankalar isteseler de istemeseler de bu yapıya geçecek ve finans dünyası internete açılacak. Bu geçişte ana rolü oynayacak olan ise düzenleyiciler olacak. İngiltere’deki Open Banking Initiative ve Avrupa’daki Payment Services Directive 2 (PSD2) düzenlemesi, Open API’ların yaygınlaşmasında önemli paya sahip olacak.

Chris Skinner’ın ilgili makalesini buradan indirebilirsiniz.

Bu derlemeyi bizlere sağlayan Bankalararası Kart Merkezi İş Geliştirme Müdürü Okan Yıldız’a teşekkür ediyoruz.