Hong Kong, Blockchain’in ticaret finansmanında devrim oluşturacak bir konsept projesi geliştirdi.

Güney Çin Morning Post’un haberine göre, Aralık ayında başlayan ve Mart ayının başına kadar süren projenin arkasında, HSBC, Hong Kong Mali Otoritesi (HKMA), Deloitte ve beş bankanın yer aldığını belirtildi. Proje ile ticari şeffaflık, operasyonel verimlilik ve ticaret finansındaki verimlilik artırılırken, Blockchain olarak bilinen dağıtılmış defteri teknolojisini kullanarak hileli etkinlik riskini azaltmanın fizibilitesini göstermek hedeflendi.

HSBC, Küresel Ticaret ve Alacak Finansmanı Ürün Müdürü Joshua Kroeker yayına yaptığı açıklamada, “Bu gelişme Hong Kong’u ticareti dijitalleştirmeye yönelik küresel bir gayretin merkezine koyuyor. Bu sayede dijital ticaret işletmeler için daha kolay, daha hızlı ve daha ucuz hale geliyor” dedi. Kroeker sözlerine şöylee devam etti: “Dünyadaki en büyük ticaret finansmanı bankası olarak biz, işlem akışlarını izlemek, faturalar veya satınalma emri eşleştirmesi yoluyla işlemleri mutabık kılmak ve katılımcı bankalar için çift finansman riskini azaltmak için şirketlere yardımcı olmakla ilgileniyoruz.”

Küresel ticaretteki Blockchain’un kullanılmasının esas amacı zayıf halkaların ve verimsizliğin azaltılması (örneğin evrak işleri, güvenlik ve muhasebe hataları).

Ocak ayında Blockchain’de yapılan yerel bir piyasa analizinden alınan rakamlar her şeyi açıklıyor: Teknoloji, dünyanın en büyük yatırım bankacılığı kuruluşlarından on tanesinin sekizini yıllık 12 milyar dolardan kurtarabilir. Bu, yıllık altyapı maliyetlerinin yaklaşık yüzde 30’una tekabül ediyor.