Deloitte ve Küresel FinTech Merkezleri Federasyonu tarafından ortaklaşa hazırlanan “Connecting Global FinTech: Interim Hub Review 2017” isimli rapor bu sene içlerinde İstanbul’un da bulunduğu 44 şehri FinTech merkezliği açısından mercek altına alıyor.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Küresel FinTech Merkezleri Federasyonu kurulmuş ve Eylül ayında Deloitte ile birlikte 2016 yılına ait FinTech Merkezleri Analiz raporunu yayınlanmıştı. Aynı dönemlerde FinTech İstanbul da  Küresel FinTech Merkezleri Federasyonuna üye olmakla birlikte ilk raporda yer verilen 21 şehirden birisi olarak bu çalışmada yer almamıştı.

Deloitte 10 Nisan 2017 tarihi itibariyle Kiresel FinTech Merkezleri raporunun, 23 yeni şehir eklenerek, toplam 44 şehir için güncelledi. Bu sefer İstanbul da raporda kendine yer buldu.

Raporda her bir merkez Index Performance Score adı verilen bir ortalama puan ile analiz ediliyor. Bu puanı oluşturmak için Düzenlemeler, Devlet Destekleri, Yenilikçilik Kültürü, Uzmanlığa Yakınlık, Müşterilere Yakınlık, Yabancı Girişimler olmak üzere temel altı faktör değerlendiriliyor.

Rapor genelinde Avrupa 20 merkez ile liderliği taşırken, Asya Pasifik bölgesi 12 merkez ile ikinci sırada ve ardından Kuzey Amerika 4, Afrika 3, Orta DOğu 3 ve Orta Güney Amerika 2 merkez ile geliyor.

Detaylı analiz edilen her bir merkezin aldığı puan ne kadar düşük ise bu onun sıralamada o kadar iyi olduğu anlamına geliyor. Bu açıdan bakıldığında 11 puan ile Londra ve Singapur küresel liderliği paylaşırken ardından 14 puan ile New York ve 18 puan ile Silikon Vadisi liste başındaki pozisyonları ele geçiriyor. Londra’nın Brexit sonrasında bile liderliğini koruyor olması ise dikkat çekici bir nokta.

Maalesef İstanbul’un skoru şimdilik 168 ve bu nedenle 44 şehir arasında kendiğne ancak 35. sırada yer buluyor.

İstanbul’un sıralamada geride kalması rakiplerinin üstünlüğüne kıyasla çok ufak farklar ile geride kaldığı gerçeğini gözden kaçırmamıza neden olmamalı. Özellikle devlet desteği, yenilikçilik kültürü ve uzmanlığa yakınlık noktasında ortalamanın üstünde performans gösteren İstanbul, müşteriye yakınlık konusunda iyi durumda. Ancak düzenlemeler ve yabancı girişimler açısından ortalama hatta altında kalan değerlere sahip. Ancak İstanbul’un, şu anda üzerinde çalışılan Finans Merkezi olma vizyonu ile beraber, gelecek 10 yılın en önemli FinTech merkezlerinden birisi olma potansiyeli ile dikkat çektiği raporda vurgulanıyor.

Raporun kendi bulunduğumuz noktayı bize göstermesi oldukça önemli zira önümüzde bulunduğumuz sıralamada yükselmek için tam bir yıllık çalışma dönemimiz var ve gerçekten kararlı olunduğu takdirde İstanbul’un hak ettiği daha yüksek noktalara tırmanmasının önündeki engellerin hiç biri aşılamaz değil.

Raporun tamamına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.