Birleşik Krallık’ta Lordlar Kamarası olarak bilinen Büyük Britanya Parlamentosu Üst Meclisi, Blockchain ya da dağıtık defter teknolojilerinin devlet hizmetlerinde olası kullanım senaryolarının araştırılması için tavsiyede bulundu.

Üst meclisin yaptığı açıklamada, hükümetin bu teknolojiyi ulusal güvenlik, kamu güvenliği, sağlık, siber güvenlik ve gümrük gibi alanlarda kullanmak için çalışmaları başlatması gerektiği vurgulandı. Yayımlanan raporda, dağıtık defter teknolojilerinin pek çok kamu hizmeti için fırsat ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

Coin Telegraph haberine göre Lordlar Kamarası, Blockchain’in kamu sektöründe kullanılması durumunda, teknolojinin sağladığı dağıtık güven mekanizması sayesinde devlet ve vatandaşlar arasındaki ilişkinin yeniden tanımlanabileceğini belirtti. Raporun önsözünde imzası bulunan Lord Christopher Holmes, dağıtık defter teknolojileri (DLT) sayesinde devletin sunduğu servislerde iyileşme elde edilirken, ülke olarak teknoloji tabanlı inovasyon alanında küresel liderliğin sağlamlaştırılacağını savundu.

Raporda ayrıca Blockchain’in henüz çok yeni bir teknoloji olduğu ve bu nedenle bazı riskleri de beraberinde getirdiği konusu es geçilmedi. Şu aşamada çözümsüz kalmış bazı sorunların, DLT kullanan sistemlerde tehlike yarattığı ifade edilirken, ICO gibi uygulamalarda ortaya çıkan riskler de kayıtlara geçti.

İngiliz parlamentosu bir süredir Blockchain teknolojisini araştırıyor. Geçtiğimiz yılın ortalarında yine Lordlar Kamarası’nın oluşturduğu bir komite, dağıtık defter teknolojileriyle bunun finans ve hükümet tarafındaki olası etkileri konusunda uzmanların sunumuyla bir oturum gerçekleştirmişti.