Bank of America tarafından hazırlanan yeni bir rapor, milenyum kuşağının, önceki jenerasyonlara oranla tasarruf konusunda daha bilinçli hareket ettiğini ortaya koydu.

Kuşak çatışması, kuşaklar arası farklılıkları gösteren en yaygın kavramlardan biri olabilir. Bu genelleme, çoğunlukla daha yaşlı kesimin genç kuşakları sorumsuz olmakla itham etmesini de beraberinde getiriyor. Ancak konu finans dünyası ve tasarruf olduğunda genç kuşakların öncekilere oranla daha bilinçli davrandığı görülüyor. Bank of America’nın hazırladığı “2018 Better Money Habits Millennial Report” başlıklı rapor en azından ABD özelinde bunu doğrulayan pek çok ipucu içeriyor.

Raporun öne çıkan başlıklarından biri tasarruf oranları. 23-37 yaş aralığını temsil eden “milenyum kuşağında” bu oran yüzde 63’e kadar yükseliyor. Artık orta yaş grubuna dahil olan X kuşağı ile İkinci Dünya Savaşı ertesi doğan kesimi temsil eden “Baby Boomer” kuşaklarında bu oran yüzde 42.

Tasarruf aynı zamanda bir stres kaynağı

Geleceğe dair yatırım olarak da tanımlanabilecek tasarruf, milenyum kuşağına göre aynı zamanda bir stres unsuru olma niteliği taşıyor. Katılımcıların yüzde 73’ü çoğu kez ya da bazen olmak kaydıyla bu stresi yaşadığını belirtiyor.

Bank of America’nın üst düzey yöneticilerinden Andrew Plepler, raporu yorumlarken bu stresin etkilerinin geri adım olarak tanımlanamayacağına dikkat çekiyor. Genç yetişkinlerin daha fazla kredi talebinde bulunduğunun altını çizen Plepler, önceki kuşaklara göre oranın daha yüksek olduğunu belirtiyor. Milenyum kuşağına mensup kişilerin yüzde 47’sinin 15 bin dolar, yüzde 16’sının ise 100 bin dolardan fazla tasarruf sağladığına vurgu yapan Plepler, bu kuşağa mensup kişilerin yüzde 54’ünün kendi bütçelerini planladıklarını ve yönettiklerini kaydediyor. Bu oran X kuşağında yine yüzde 54’ken, daha yaşlı grupta yüzde 57’ye çıkıyor.

Aile içi tasarruf ayrı tutuluyor

Raporun dikkat çeken bir diğer başlığı ise milenyum kuşağındakilerin aile içi tasarruflarını ayrıştırması. Genç kuşakta bu oran yüzde 28 olarak ölçülürken X kuşağı yüzde 11, daha yaşlı kesim ise yüzde 13’le sıralanıyor.

Milenyum kuşağının finans yönetimini kolaylaştırmak isteyen Bank of America, bu kapsamda bir online video platformunu da hayata geçirmiş durumda. BetterMoneyHabits.com adresinden ulaşılabilen sitede bireylere yönelik finansal tavsiyelere ek olarak kariyerlerini geliştirici videolar da bulunuyor.