Yapay Zeka çözümleri üzerine çalışan ve bu alanda kodlama gerektirmeden chatbot oluşturma platformu Dahi.ai’yi geliştiren Yapaytech’in Kurucusu Barış Aşık ile şirketlerini ve faaliyetlerini konuştuk.

Kendiniz, şirketiniz ve hizmetleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Yapaytech Türkiye’nin yapay zeka odaklı ilk şirketlerinden birisi. Bu konu üzerinde hem kendimiz için hem de danışmanlık verdiğimiz firmalar için değişik projeler yürütüyoruz. Dahi.ai chatbot oluşturma platformu kendimiz için geliştirmiş olduğumuz projelerden birisi. Dahi.ai herkesin herhangi bir kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan kendi chat botunu yapabilmesine olanak tanıyan bir platform.

Dahi.ai hakkında biraz detay verseniz.

Dahi.ai ilk ortaya çıktığı zaman sadece chatbot oluşturulmasının odaklanmış olsa da sonrasında dünya rakiplerinden ayrılmak için farklı özellikleri bu platforma eklendi. Birincisi chat botların proaktif yaklaşım sergileyebilmesi. Bu özellik chat botların doğru zaman ve doğru yerde kullanıcıyla iletişime geçebilmesi sağlıyor. İkinci olarak canlı destek müşteri temsilcileri ile chat botların uyumlu çalışabilmesi özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü olarak ‘Template’ özelliğiyle birlikte herhangi bir kodlama yapmadan web sayfalarını ya da API’leri kolayca chat bota bağlayabiliyorsunuz.  

Chatbot kavramı her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Sektörün mevcut durumunu ve geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Chatbot kavramı bu aralar gerçekten çok popüler ve bu popülerlik uzun bir süre daha devam edecek. Microsoftun firmalar üzerinde yapmış olduğu bir araştırmaya göre, ankete katılan firmaların yüzde 80’ni 2020 ye kadar chatbot kullanmayı düşünüyor. Durum böyle olunca ortaya büyük bir talep çıkıyor.

Türkiye’deki mevcut chatbot durumunu değerlendirecek olursak; ortaya çıkan chat botlar ihtiyacı karşılamanın çok ötesinde duruyor. Çoğu zaman PR çalışması olarak ortaya çıkıyor. Tabii ki bu durum yavaş yavaş değişek ve chat botlar Türkiye’de kullanım alışkanlıklarını değiştireceğine inanıyoruz.

FinTech kavramı açısından Chatbot çözümlerine ilgi nasıl? Bu alanda yapılanları ve gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Fintech sektöründe chat botlara ilgi olması gereken seviyenin altında. Bankacılık sektöründe varolan chat botların analizinde çıkan sonucun çok iç açıcı olmadığını söyleyebilirim. Aslında Fintech uygulamaları herkes için zorunlu ve sıkıcı uygulamalar olduğunu düşünürsek, chat botların fintech uygulamalarının kullanıcılarıyla daha yakın ilişkiler kurabilmek açısından olumlu olacağını düşünmekteyim.

Sizce chat botlar neden bu kadar popüler oldu?

Kullanıcıların uygulamalardan çok mesajlaşma uygulamalarında daha fazla zaman geçirmesi bu ve benzeri uygularının hızlı büyümesini getirdi. Durum böyle olunca kullanıcılar mesajlaşma uygulamalarından dışarı çıkmadan uygulamalarının kullanmak istememeleri chatbot kavramını hayatımıza hızlı bir şekilde soktu.

Chatbot ekosistemini gelişim açısından yurt dışı ve Türkiye’yi kıyaslayabilir misiniz?

Ekosistemde yurtdışı ve yurtiçi  örneklerine baktığımız zaman iyi olduğunu söyleyebileceğimiz chatbot örnekleri bulunuyor. Buradaki asıl önemli kıstas iyi örnekleri var olup olmamasından ziyade bu örneklerin  ihtiyacı karşılayan ve karşılamayan arasındaki orana bakmak olacak. Bu oran yurtdışı örneklerinde de çok yüksek olmasına karşın Türkiye’de bu oran oldukça düşük. Bu oranın düşük olmasının nedenlerinden bazıları; chatbotun doğru konumlandırılmaması, Türkçe dil desteği olmayan ürün seçimi olduğunu söylebilirim. İngilizce için api.ai ve wit.ai gibi güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyoruz ama Türkçe dili işin içine girdiği zaman dahi.ai daha verimli sonuçlar sağlıyor 

Bir önceki sorumuzun paralelinde Türkiye’deki ekosistemi ve fırsatları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’deki insan profile baktığımız zaman doğru örnekler çıkması durumunda hızlı bir şekilde adapte olacağını düşünenler arasındayım. Bu doğru örneğin çıkması için gerekli altyapıyı dahi.ai platformunda biz sağlamaya çalışıyoruz ve her geçen gün geliştiriyoruz. Türkçe dilinin zorluklarını da kendimize için bir fırsata çevirerek, Türkiye ekosisteminde yabancı rakiplerimize karşın bir üstünlük kazanmayı hedeflemekteyiz.

FinTech özelinde şirketlere ve girişimlere ne gibi tavsiyeleriniz olur?

FinTech özelinde tavsiye vermek gerekirse önceki sorularda cevapladığım gibi FinTech ürünleri kullanıcılar açısından sıkıcı bulunan uygulamalar arasında, bu durumu değiştirmek ve kullanıcılar ile daha sıcak bir ilişki kurabilmek için chat botlar FinTech sektörü için güzel bir yol olabilir. Bu sayede kişileştirilmiş hizmetleri hem daha hızlı hemde arkadaşıyla konuşur gibi daha kolay yapmasını sağlayabilirler. Chat botları köprü gibi görmek ve bu köprüyü en iyi şekilde kullanmak gerekiyor.